World of Tanks Blitz ra mắt phiên bản 2.2

World of Tanks Blitz ra mắt phiên bản 2.2

Theo các thông tin mới cập nhật, phiên bản 2.2 của trò chơi di động trực tuyến World of Tanks Blitz đã được trình làng vào ngày hôm qua. Thay đổi đáng chú ý nhất của phiên bản 2.2 là sự xuất hiện của kíp lái cấp 6, nâng cấp bản đồ Desert Sands và cập nhật bản đồ mới Halloween.

Kĩ thuật kíp lái cấp 6

Trong phiên bản 2.2, các kĩ thuật kíp lái hiện tại sẽ được bổ sung thêm cấp 6. Mức độ hiệu quả của từng kĩ thuật sẽ được tăng lên tương ứng với từng cấp.

Với sự ra mắt của cấp 6, chi phí nâng cấp lên cấp độ tối đa cũng được tăng theo. Giá reset cho kỹ thuật cấp 6 là 2.900 vàng.

Chi phí huấn luyện thành thục kỹ thuật kíp lái cũng được điều chỉnh theo hướng tăng chi phí nâng cấp từ cấp 1 đến cấp 3, giữ nguyên chi phí nâng cấp lên cấp 4 và giảm chi phí nâng cấp lên cấp 5.

Cụ thể, phí nâng cấp cấp 1 tăng từ 17.000 kinh nghiệm lên 25.000 kinh nghiệm, cấp 2 tăng từ 34.000 lên 50.000, cấp 3 tăng từ 68.000 lên 100.000, cấp 4 giữ nguyên 200.000, cấp 5 giảm từ 680.000 xuống 624.000 và chi phí nâng cấp lên cấp 6 là 1.000.000 kinh nghiệm.

Nâng cấp bản đồ Desert Sands

World of Tanks Blitz ra mắt phiên bản 2.2 1
World of Tanks Blitz ra mắt phiên bản 2.2 2
World of Tanks Blitz ra mắt phiên bản 2.2 3
World of Tanks Blitz ra mắt phiên bản 2.2 4
World of Tanks Blitz ra mắt phiên bản 2.2 5
World of Tanks Blitz ra mắt phiên bản 2.2 6
World of Tanks Blitz ra mắt phiên bản 2.2 7
World of Tanks Blitz ra mắt phiên bản 2.2 8
World of Tanks Blitz ra mắt phiên bản 2.2 9

Bản đồ mới Halloween

World of Tanks Blitz ra mắt phiên bản 2.2 10
World of Tanks Blitz ra mắt phiên bản 2.2 11
World of Tanks Blitz ra mắt phiên bản 2.2 12
World of Tanks Blitz ra mắt phiên bản 2.2 13
World of Tanks Blitz ra mắt phiên bản 2.2 14
World of Tanks Blitz ra mắt phiên bản 2.2 15
World of Tanks Blitz ra mắt phiên bản 2.2 16
World of Tanks Blitz ra mắt phiên bản 2.2 17

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: