Kĩ năng của Trường Ca trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - GameLandVN

Kĩ năng của Trường Ca trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đệ tử Trường Ca Môn trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile có dáng người uyển chuyển, xuất chiêu như múa, tựa thực tựa mơ, hỗ trợ mạnh mẽ.

Âm dương viên dung – Công thủ tự nhu.
Chân võ hộ thể – Kiếm khí lăng hà.

Tổng quan

  • Ngũ hành: Thổ.
  • Khắc chế: Nga Mi, Thúy Yên, Thiên Sơn.
  • Vũ khí: Quạt.
  • Đặc điểm: Tầm xa, hỗ trợ.
Độ khó
60%

Thuộc tính

Tấn công
60%
Bạo kích
60%
Khống chế
100%
Né tránh
40%
Sinh lực
80%
Phòng thủ
60%

Kĩ năng

Trường Ca Phiến Quyết: Võ công cơ bản của Trường Ca Môn, tấn công tầm xa, gây sát thương cho mục tiêu trên đường thẳng.

Bình Sa Lạc Nhạn: Phóng 1 sóng âm về hướng mục tiêu, sát thương địch trên đường đi qua.

Vân Sinh Kết Hải: Tạo Âm Vực phạm vi lớn quanh mình, giúp bản thân và đồng đội trong Âm Vực tăng tấn công / kháng tất cả cơ bản, phản đòn cận chiến và phản đòn sát thương. Âm Vực di chuyển theo bản thân, duy trì một thời gian.

Thanh Âm Trường Khiếu: Phóng 5 sóng âm tấn công 1 mục tiêu, khi đánh trúng sẽ gây sát thương. Mỗi loại sóng âm gây hiệu quả thuộc tính khác nhau.

Thiên Âm Tri Mạch: Nội công cơ bản của Trường Ca Môn, tăng sức chiến đấu cơ bản.

Giang Trục Nguyệt Thiên: Thi triển Âm Vực lên mục tiêu địch, gây sát thương liên tục và hiệu quả bất lợi cho địch trong phạm vi, đồng thời tăng trạng thái có lợi cho đồng đội. Âm Vực duy trì trong thời gian ngắn.

Dạ Dẫn Phong Lam: Mỗi đồng đội xung quanh giúp bản thân tăng thêm một phần né tránh cơ bản và thời gian kháng hiệu quả thuộc tính.

Phiến Quyết – Cao: Tăng uy lực của Trường Ca Phiến Quyết.

Ma Âm Triền Nhiễu: Khi bị tấn công có tỉ lệ làm phe địch chịu Ma Âm Triền Nhiễu, giảm tấn công cơ bản, chính xác cơ bản, bạo kích cơ bản, kháng tất cả cơ bản của địch.

Hồi Mộng Trục Quang: Khi sinh lực dưới 30% có tỉ lệ gây hiệu quả thuộc tính ngẫu nhiên cho địch xung quanh, đồng thời hồi sinh lực bản thân.

Ngân Chúc Thanh Vận: Tâm pháp trấn phái của Trường Ca Môn, tăng toàn diện sức chiến đấu.

Dương Xuân Bạch Tuyết: Khi mục tiêu trúng Trường Ca Phiến Quyết có tỉ lệ vô hiệu hiệu quả hồi phục của mục tiêu.

CÁC MÔN PHÁI TRONG VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILE

Thiếu Lâm

Thiếu Lâm - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Nga Mi

Nga Mi - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thúy Yên

Thúy Yên - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tiêu Dao

Tiêu Dao - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đường Môn

Đường Môn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Cái Bang

Cái Bang Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Trường Ca

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trường Ca Môn

Thiên Sơn

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Thiên Sơn

Minh Giáo

Minh Giáo Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đoàn Thị

Đoàn Thị Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Võ Đang

Võ Đang - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Nhẫn

Thiên Nhẫn - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Vương

Thiên Vương - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đào Hoa

Đào Hoa - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Côn Lôn

Côn Lôn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Ngũ Độc

Ngũ Độc Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Bá Đao

Bá Đao Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Hoa Sơn

Hoa Sơn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tàng Kiếm

Tàng Kiếm Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile