Kĩ năng của Tiêu Dao trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tiêu Dao

Độc hành di chuyển, có thể ở giữa vạn quân tự do lui tới, khống chế quần hùng.

Bằng hư ngự phong – Lai khứ vô trung.
Thỉnh quân nhập ung – Phù quang kinh ảnh.

Tổng quan

  • Ngũ hành: Mộc.
  • Khắc chế: Võ Đang.
  • Vũ khí: Thương.
  • Đặc điểm: Cận chiến, khống chế.
Độ khó
80%

Thuộc tính

Tấn công
80%
Bạo kích
60%
Khống chế
100%
Né tránh
60%
Sinh lực
60%
Phòng thủ
40%

Kĩ năng

Tiêu Dao Thương Pháp: [Thường] Uyển chuyển linh động, gồm 4 thức, gây sát thương cho địch trong phạm vi nhỏ phía trước.

Bạch Hồng Quán Nhật: [Chủ động] Xông về hướng chỉ định, gây sát thương cho địch trên đường đi qua.

Thất Thám Xà Bàn: [Chủ động] Di chuyển qua lại giữa phe địch, gây sát thương và miễn dịch khống chế, cùng một mục tiêu tối đa phải chịu sát thương 2 lần.

Đẩu Chuyển Tinh Di: [Chủ động] Kéo mục tiêu và địch xung quanh về phía mình, gây sát thương và tàn phế trong thời gian ngắn.

Tiểu Vô Tướng Công: [Hỗ trợ] Tâm pháp của Tiêu Dao, tăng vĩnh viễn tốc độ di chuyển, tốc độ đánh và khả năng kháng choáng.

Phong Quyển Tàn Vân: [Chủ động] Gọi gió lốc cuốn bay kẻ địch xung quanh, gây nhiều sát thương.

Tam Nguyên Quy Nhất: [Hỗ trợ] Tam nguyên hợp nhất, liên tục tăng tấn công cho bản thân cho đến lần tấn công sau hoặc khi dùng kĩ năng.

Tiến Cấp Thương Pháp: [Hỗ trợ] Tăng uy lực của Tiêu Dao Thương Pháp và tăng tỉ lệ bạo kích.

Lăng Ba Vi Bộ: [Hỗ trợ] Bộ pháp tuyệt diệu, tự động kích hoạt, bỏ qua tất cả sát thương và hiệu quả trong thời gian ngắn.

Tiêu Dao Ngự Phong: [Hỗ trợ] Sinh lực dưới 30%, có xác suất kích hoạt né tránh tất cả tấn công, đồng thời tăng tấn công, tốc độ đánh, tỉ lệ bạo kích và tốc độ di chuyển.

Duy Ngã Độc Tôn: [Hỗ trợ] Bản thân tăng tấn công, sinh lực tối đa, tốc độ đánh và xác suất gây tàn phế.

CÁC MÔN PHÁI TRONG VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILE

Thiếu Lâm

Thiếu Lâm - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Nga Mi

Nga Mi - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thúy Yên

Thúy Yên - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tiêu Dao

Tiêu Dao - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đường Môn

Đường Môn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Cái Bang

Cái Bang Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Trường Ca

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trường Ca Môn

Thiên Sơn

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Thiên Sơn

Minh Giáo

Minh Giáo Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đoàn Thị

Đoàn Thị Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Võ Đang

Võ Đang - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Nhẫn

Thiên Nhẫn - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Vương

Thiên Vương - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đào Hoa

Đào Hoa - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Côn Lôn

Côn Lôn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Ngũ Độc

Ngũ Độc Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Bá Đao

Bá Đao Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Hoa Sơn

Hoa Sơn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tàng Kiếm

Tàng Kiếm Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile