Kĩ năng của Thúy Yên trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thúy Yên

Môn phái bí ẩn, võ công kỳ mĩ, chiêu thức quái dị.

Thanh ti nhiễu chỉ – Võ lâm mê mộng.
Khỉ lệ quỷ quyệt – Khinh mỹ tuyệt luân.

Tổng quan

  • Ngũ hành: Thủy.
  • Khắc chế: Đào Hoa, Thiên Nhẫn.
  • Vũ khí: Tán (ô/dù).
  • Đặc điểm: Tầm xa, triệu hồi, sát thương.
Độ khó
40%

Thuộc tính

Tấn công
80%
Bạo kích
60%
Khống chế
80%
Né tránh
60%
Sinh lực
60%
Phòng thủ
60%

Kĩ năng

Thúy Yên Ngự Tản Quyết: [Thường] Thi triển băng tiễn từ xa, gây sát thương lên mục tiêu.

Tuyền Cơ La Vũ: [Chủ động] Ném ô xoay ra phía trước, gây sát thương và đẩy lùi kẻ địch đăng trước, khi ô dừng lại tiếp tục gây sát thương.

Vũ Đả Lê Hoa: [Chủ động] Thi triển Hàn Băng Lạc Tiễn đến mục tiêu, gây sát thương liên tục trong phạm vi nhỏ, kèm làm chậm.

Triệu Hồi Bảo Bảo: [Chủ động] Triệu hồi 1 bảo bảo cùng chiến đấu.

Băng Tâm Sảnh Ảnh: [Hỗ trợ] Bản thân tăng vĩnh viễn tấn công, sinh lực tối đa và di chuyển.

Băng Tung Vô Ảnh: [Chủ động] Thi triển băng cầu về phía mục tiêu, băng cầu trúng mục tiêu sẽ gây sát thương trong phạm vi nhỏ, có khả năng đóng băng.

Tuyết Ảnh: [Hỗ trợ] Bản thân và đồng đội xung quanh trong phạm vi nhất định tăng kháng tất cả cơ bản và di chuyển.

Ngự Tản Quyết Cao: [Hỗ trợ] Tăng uy lực của Thúy Yên Ngự Tản Quyết.

Hộ Thể Hàn Băng: [Hỗ trợ] Giảm sát thương đòn đánh thường tầm gần phải chịu, có xác suất phản kích gây làm chậm.

Băng Cơ Ngọc Cốt: [Hỗ trợ] Khi sinh lực dưới 30% có xác suất kích hoạt, đóng băng tất cả kẻ địch xung quanh, hồi sinh lực cho bản thân.

Băng Cốt Tuyết Tâm: [Hỗ trợ] Bản thân tăng tấn công, sinh lực tối đa, tốc độ đánh và xác suất làm chậm.

CÁC MÔN PHÁI TRONG VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILE

Thiếu Lâm

Thiếu Lâm - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Nga Mi

Nga Mi - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thúy Yên

Thúy Yên - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tiêu Dao

Tiêu Dao - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đường Môn

Đường Môn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Cái Bang

Cái Bang Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Trường Ca

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trường Ca Môn

Thiên Sơn

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Thiên Sơn

Minh Giáo

Minh Giáo Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đoàn Thị

Đoàn Thị Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Võ Đang

Võ Đang - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Nhẫn

Thiên Nhẫn - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Vương

Thiên Vương - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đào Hoa

Đào Hoa - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Côn Lôn

Côn Lôn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Ngũ Độc

Ngũ Độc Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Bá Đao

Bá Đao Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Hoa Sơn

Hoa Sơn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tàng Kiếm

Tàng Kiếm Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile