Kĩ năng của Thiếu Lâm trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiếu Lâm

Đứng đầu chính phái, võ thuật khởi nguyên, giang hồ trọng vọng.

Kim cương nộ mục – Danh môn chi thủ.
Trung chính cương mãnh – Phổ độ chúng sinh.

Tổng quan

  • Ngũ hành: Kim.
  • Khắc chế: Tiêu Dao.
  • Vũ khí: Thiền trượng.
  • Đặc điểm: Cận chiến, phản đòn.
Độ khó
80%

Thuộc tính

Tấn công
60%
Bạo kích
40%
Khống chế
100%
Né tránh
40%
Sinh lực
80%
Phòng thủ
80%

Kĩ năng

Thiếu Lâm Côn Pháp: [Thường] Võ công cơ bản của Thiếu Lâm Tự. Dùng trường côn, hai chiêu đầu tấn công mục tiêu phía trước, hai chiêu sau tấn công mục tiêu xung quanh.

Giáng Long Côn: [Chủ động] Tụ lực dùng côn đánh về phía trước, gây sát thương trong phạm vi nhỏ kèm hiệu quả bị thương.

Đại Lực Kim Cang Chỉ: [Chủ động] Nhanh chóng ngưng tụ Chỉ Kình, thi triển về phía mục tiêu, gây sát thương đơn kèm định thân.

Kim Cang Phục Ma: [Chủ động] Bản thân biến lớn trong thời gian nhất định, miễn dichj trạng thái dị thường và hóa giải sát thương.

Đạt Ma Võ Kinh: [Hỗ trợ] Bản thân tăng vĩnh viễn sinh lực tối đa, tỉ lệ kháng hiệu quả thuộc tính và tỉ lệ kháng tàn phế.

Thập Nhị Cầm Long Thủ: [Chủ động] Kéo mục tiêu xung quanh đến phía trước, gây sát thương kèm định thân.

La Hán Trận: [Hỗ trợ] Bị tấn công sẽ phản kích mục tiêu xung quanh.

Tiến Cấp Côn Pháp: [Hỗ trợ] Tăng uy lực của Thiếu Lâm Côn Pháp.

Lập Địa Thành Phật: [Hỗ trợ] Trúng đòn đánh thường của địch sẽ cộng dồn kháng tất cả cơ bản, duy trì trong một thời gian.

Kim Cang Nộ Mục: [Hỗ trợ] Sinh lực dưới 30% có xác suất tăng kháng tính, tăng sát thương phản kích.

Dịch Cân Kinh: [Hỗ trợ] Bản thân tăng tấn công, sinh lực tối đa, tốc độ đánh và xác suất gây bị thương.

CÁC MÔN PHÁI TRONG VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILE

Thiếu Lâm

Thiếu Lâm - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Nga Mi

Nga Mi - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thúy Yên

Thúy Yên - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tiêu Dao

Tiêu Dao - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đường Môn

Đường Môn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Cái Bang

Cái Bang Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Trường Ca

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trường Ca Môn

Thiên Sơn

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Thiên Sơn

Minh Giáo

Minh Giáo Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đoàn Thị

Đoàn Thị Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Võ Đang

Võ Đang - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Nhẫn

Thiên Nhẫn - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Vương

Thiên Vương - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đào Hoa

Đào Hoa - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Côn Lôn

Côn Lôn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Ngũ Độc

Ngũ Độc Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Bá Đao

Bá Đao Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Hoa Sơn

Hoa Sơn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tàng Kiếm

Tàng Kiếm Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile