Kĩ năng của Thiên Sơn game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Kĩ năng của Thiên Sơn trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đệ tử Thiên Sơn trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile lấy sức thanh âm, kết thành hàn băng, xâm nhập kẻ địch, suy yếu quần hùng.

Đạn chỉ tam băng – Phù định sinh tử.
Đạp tuyết chiết mai – Mộng cố nhân hồi.

Tổng quan

  • Ngũ hành: Thủy.
  • Khắc chế: Cái Bang, Thiên Nhẫn, Đào Hoa.
  • Vũ khí: Đàn.
  • Đặc điểm: Tầm xa, hỗ trợ.
Độ khó
60%

Thuộc tính

Tấn công
80%
Bạo kích
80%
Khống chế
80%
Né tránh
40%
Sinh lực
60%
Phòng thủ
60%

Kĩ năng

Thiên Sơn Cầm Khúc: Võ công cơ bản của Thiên Sơn, tấn công mục tiêu tầm xa kèm hiệu quả xuyên thấu.

Phi Yến Lăng Ba: Tấn công hình quạt, sinh lực hiện tại của mục tiêu càng thấp, sát thương càng cao.

Ngân Bình Ngọc Toái: Gọi Băng Nhũ tại vị trí mục tiêu gây sát thương, thi triển nhiều tầng Bùa Chú gây giảm mạnh tấn công. Khi bị tấn công, hiệu quả Bùa Chú sẽ giảm dần.

Không Sơn Ngưng Vân: Tăng mạnh tấn công trong thời gian ngắn, khi bị tấn công hiệu quả sẽ giảm dần.

Song Đạn Như Thất: Nội công cơ bản của Thiên Sơn, tăng sức chiến đấu cơ bản.

Thủy Long Ngâm: Phóng Hàn Băng Khí Kình tấn công hình quạt trước mặt, gây sát thương xuyên thấu, xóa trạng thái có lợi hoặc khí kình.

Phượng Thê Ngô Đồng: Cứ vài giây tạo ra một vòng khí dưới chân, khi đứng trong vòng sẽ hồi sinh lực và tấn công tăng dần, rời khỏi vòng sẽ giảm dần.

Xuy Vân Kình: Tăng uy lực của Thiên Sơn Cầm Khúc.

Thủy Mộ Thiên Hoa: Bản thân tăng né tránh và miễn sát thương bạo kích, đồng đội trong tầm nhìn cũng được tăng miễn sát thương bạo kích.

Nghịch Thủy Hàn: Khi sinh lực dưới 30%, tăng mạnh khả năng hút sinh lực, kháng tất cả trong thời gian ngắn, đồng thời giải trừ và miễn dịch hiệu quả thuộc tính hiệu quả bất lợi.

Kiếm Đảm Cầm Tâm: Tâm pháp trấn phái của Thiên Sơn, tăng toàn diện sức chiến đấu.

Cầm Sắt Hòa Minh: Đánh thường trúng địch đang bị Bùa Chú sẽ gây trạng thái làm chậm, hồi sinh lực cho bản thân.

CÁC MÔN PHÁI TRONG VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILE

Thiếu Lâm

Thiếu Lâm - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Nga Mi

Nga Mi - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thúy Yên

Thúy Yên - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tiêu Dao

Tiêu Dao - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đường Môn

Đường Môn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Cái Bang

Cái Bang Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Trường Ca

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trường Ca Môn

Thiên Sơn

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Thiên Sơn

Minh Giáo

Minh Giáo Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đoàn Thị

Đoàn Thị Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Võ Đang

Võ Đang - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Nhẫn

Thiên Nhẫn - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Vương

Thiên Vương - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đào Hoa

Đào Hoa - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Côn Lôn

Côn Lôn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Ngũ Độc

Ngũ Độc Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Bá Đao

Bá Đao Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Hoa Sơn

Hoa Sơn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tàng Kiếm

Tàng Kiếm Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile