Kĩ năng của Thiên Vương trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Vương

Thiên Vương chính là anh hùng sa trường, cận chiến vô địch thiên hạ.

Lục hãn sơn hà – Vạn phu mạc địch.
Hận thiên vô bả – Hận địa vô hoàn.

Tổng quan

  • Ngũ hành: Kim.
  • Khắc chế: Tiêu Dao.
  • Vũ khí: Song chùy.
  • Đặc điểm: Cận chiến, phòng ngự.
Độ khó
60%

Thuộc tính

Tấn công
60%
Bạo kích
40%
Khống chế
80%
Né tránh
60%
Sinh lực
60%
Phòng thủ
100%

Kĩ năng

Thiên Vương Chùy Pháp: [Thường] Võ công của Thiên Vương Bang, song chùy tấn công mục tiêu trong phạm vi nhỏ phía trước.

Nhất Kích Sát Thần: [Chủ động] Nhảy bổ vào địch gây trọng kích, gây sát thương trong một phạm vi nhỏ, định thân mục tiêu chính.

Huyết Chiến Bát Phương: [Chủ động] Vung chùy, gây sát thương cho mọi kẻ địch chạm phải.

Kim Chung Tráo: [Chủ động] Tăng kháng tất cả và tỉ lệ kháng hiệu quả thuộc tính, hồi phục một ít sinh lực trong thời gian ngắn.

Thiên Vương Chiến Ý: [Hỗ trợ] Bản thân tăng vĩnh viễn sinh lực tối đa, tấn công và tỉ lệ kháng tàn phế.

Bá Vương Nộ Hống: [Chủ động] Gầm thét, gây sát thương lên kẻ địch xung quanh, gây hiệu quả bị thương trong thời gian ngắn.

Nhất Kỵ Đương Thiên: [Hỗ trợ] Mỗi kẻ địch xung quanh sẽ khiến bản thân tăng thêm kháng tất cả.

Tiến Cấp Chùy Pháp: [Hỗ trợ] Tăng uy lực của Thiên Vương Chùy Pháp.

Kinh Lôi Phá Thiên: [Hỗ trợ] Đánh thường mỗi lần trúng mục tiêu sẽ cộng dồn tấn công, duy trì một thời gian ngắn.

Phá Phủ Trầm Châu: [Hỗ trợ] Sinh lực dưới 30% có xác suất kích hoạt trạng thái vô địch và hồi sinh lực, duy trì trong thời gian ngắn.

Thiên Vương Bản Sinh: [Hỗ trợ] Bản thân tăng tấn công, sinh lực tối đa, tốc độ đánh và xác suất gây bị thương.

CÁC MÔN PHÁI TRONG VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILE

Thiếu Lâm

Thiếu Lâm - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Nga Mi

Nga Mi - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thúy Yên

Thúy Yên - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tiêu Dao

Tiêu Dao - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đường Môn

Đường Môn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Cái Bang

Cái Bang Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Trường Ca

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trường Ca Môn

Thiên Sơn

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Thiên Sơn

Minh Giáo

Minh Giáo Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đoàn Thị

Đoàn Thị Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Võ Đang

Võ Đang - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Nhẫn

Thiên Nhẫn - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Vương

Thiên Vương - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đào Hoa

Đào Hoa - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Côn Lôn

Côn Lôn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Ngũ Độc

Ngũ Độc Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Bá Đao

Bá Đao Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Hoa Sơn

Hoa Sơn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tàng Kiếm

Tàng Kiếm Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile