Kĩ năng của Thiên Nhẫn trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Nhẫn

Hàng tung quỷ bí, bất ngờ xuất hiện tiêu diệt kẻ địch, để lại cơn ác mộng cho nhân sĩ võ lâm.

Nhất kích bất trung – Viễn độn thiên lý.
Như ảnh tùy hình – Kiến huyết phong hầu.

Tổng quan

  • Ngũ hành: Hỏa.
  • Khắc chế: Thiên Vương, Thiếu Lâm.
  • Vũ khí: Nguyệt nhẫn.
  • Đặc điểm: Cận chiến, bạo kích.
Độ khó
100%

Thuộc tính

Tấn công
60%
Bạo kích
100%
Khống chế
60%
Né tránh
80%
Sinh lực
60%
Phòng thủ
40%

Kĩ năng

Thiên Nhẫn Thích Sát Thuật: [Thường] Đao pháp Thiên Nhẫn, tấn công mục tiêu trong phạm vi nhỏ phía trước.

Tử Vong Hồi Toàn: [Chủ động] Vũ khí xoay vòng, bay thẳng về phía trước rồi quay lại, gây 2 lần sát thương cho kẻ địch chạm phải.

Ma Diệm Tại Thiên: [Chủ động] Mỗi nửa giây phóng hỏa cầu tấn công địch xung quanh và giảm tốc độ di chuyển, gồm 6 lần. Dùng kĩ năng này không mất ẩn thân.

Huyết Nguyệt Chi Ảnh: [Chủ động] Ẩn thân, đánh thường lần kế tiếp gây sát thương lớn lên kẻ địch.

Huyễn Ảnh Phi Hồ: [Hỗ trợ] Bản thân tăng tấn công, bạo kích và né tránh.

Nhiếp Hồn Loạn Tâm: [Chủ động] Thi triển Nhiếp Hồn Hỏa về phía mục tiêu trong 5 giây, mỗi giây kéo địch về gây sát thương và hỗn loạn.

Ma Diệm Thất Sát: [Hỗ trợ] Đánh thường khiến mục tiêu trúng đòn giảm kháng tất cả, bản thân tăng né tránh.

Thích Sát Thuật Cao: [Hỗ trợ] tăng uy lực của Thiên Nhẫn Thích Sát Thuật và sát thương bạo kích.

Phá Toái Hư Không: [Hỗ trợ] Mỗi lần gây trọng thương địch, giảm thời gian hồi chiêu của Huyết Nguyệt Chi Ảnh và Ma Diệm Tại Thiên.

Thánh Hỏa Phần Tâm: [Hỗ trợ] Sinh lực dưới 30% có xác suất cộng thêm tốc độ di chuyển, né tránh, sát thương và tỉ lệ bạo kích.

Thiên Ma Giải Thể: [Hỗ trợ] Bản thân tăng tấn công, sinh lực tối đa, tốc độ đánh và xac suất gây tê liệt.

CÁC MÔN PHÁI TRONG VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILE

Thiếu Lâm

Thiếu Lâm - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Nga Mi

Nga Mi - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thúy Yên

Thúy Yên - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tiêu Dao

Tiêu Dao - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đường Môn

Đường Môn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Cái Bang

Cái Bang Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Trường Ca

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trường Ca Môn

Thiên Sơn

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Thiên Sơn

Minh Giáo

Minh Giáo Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đoàn Thị

Đoàn Thị Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Võ Đang

Võ Đang - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Nhẫn

Thiên Nhẫn - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Vương

Thiên Vương - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đào Hoa

Đào Hoa - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Côn Lôn

Côn Lôn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Ngũ Độc

Ngũ Độc Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Bá Đao

Bá Đao Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Hoa Sơn

Hoa Sơn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tàng Kiếm

Tàng Kiếm Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile