Kĩ năng của Tàng Kiếm trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Kĩ năng của Tàng Kiếm trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Năm xưa, Diệp Mãnh Thu xây Tàng Kiếm Sơn Trang bên bờ hồ Tây Tử nổi tiếng trăm năm. Sư tổ học cao nên yêu cầu đệ tử văn võ song tu, môn nhân đều là cao thủ dùng kiếm.

Tàng Kiếm

SƠ LƯỢC MÔN PHÁI

Ngũ hành: Kim.

Khắc chế: Ngũ Độc, Đường Môn, Tiêu Dao.

Vũ khí: Song kiếm.

Đặc điểm: Cận chiến, lực tấn công cao.

Độ khó: Kĩ năng của Tàng Kiếm trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile 1

KĨ NĂNG

Tàng Kiếm Kiếm Pháp: [Cơ bản] Võ công cơ bản của Tàng Kiếm. Tấn công mục tiêu ở cận chiến, gây sát thương trong phạm vi nhỏ phía trước.

Đoạn Triều: [Cận chiến] Gây sát thương địch trong phạm vi hình chữ nhật trước mặt, có thể tích trữ nhiều lần.

Tâm Kiếm: [Khí kình] Tăng mạnh tấn công, tỉ lệ bạo kích và sát thương lên quái, duy trì trong một thời gian.

Ngọc Tuyền Ngư Dược: [Cận chiến] Xông ngay đến sau lưng địch, gây sát thương phạm vi nhỏ và gây bị thương.

Kinh Đào: [Hỗ trợ] Nội công cơ bản của Tàng Kiếm, tăng sức chiến đấu cơ bản.

Phong Tháp Vân Cảnh: [Cận chiến] Tạo kiếm trận tại khu vực chỉ định. Trong 8 giây, mỗi giây phóng phi kiếm tấn công địch theo đường thẳng.

Hạc Quy Cô Sơn: [Hỗ trợ] Chuyển một phần tấn công của địch trong phạm vi tầm nhìn cho bản thân và suy yếu sát thương độc công.

Kiếm Pháp – Cao: [Hỗ trợ] Tăng uy lực của Tàng Kiếm Kiếm Pháp.

Ánh Ba Tỏa Lan: [Hỗ trợ] Kĩ năng môn phái sau khi đánh trúng kẻ địch trong thời gian ngắn tăng mạnh kháng cơ bản của bản thân, đồng thời giải trừ và miễn dịch bất lợi và tàn phế.

Vân Thê Tùng: [Hỗ trợ] Khi sinh lực dưới 50%, có tỉ lệ phục hồi sinh lực và phóng ra xung quanh 6 phi kiếm, gây sát thương và hút sinh lực địch.

Phong Lai Ngô Sơn: [Hỗ trợ] Tâm pháp trấn phái của Tàng Kiếm, tăng toàn diện sức chiến đấu.

Hoàng Long Thổ Thúy: [Hỗ trợ] Tấn công trúng địch có tỉ lệ làm mục tiêu và địch xung quanh chịu thêm một lần tấn công.

CÁC MÔN PHÁI TRONG VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILE

Thiếu Lâm

Thiếu Lâm - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Nga Mi

Nga Mi - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thúy Yên

Thúy Yên - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tiêu Dao

Tiêu Dao - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đường Môn

Đường Môn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Cái Bang

Cái Bang Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Trường Ca

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trường Ca Môn

Thiên Sơn

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Thiên Sơn

Minh Giáo

Minh Giáo Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đoàn Thị

Đoàn Thị Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Võ Đang

Võ Đang - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Nhẫn

Thiên Nhẫn - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Vương

Thiên Vương - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đào Hoa

Đào Hoa - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Côn Lôn

Côn Lôn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Ngũ Độc

Ngũ Độc Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Bá Đao

Bá Đao Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Hoa Sơn

Hoa Sơn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tàng Kiếm

Tàng Kiếm Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile