Cùng tham gia nhiệm vụ Trừng Ác trong VLTK Mobile

Trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, các bản đồ luyện công cấp 20 trở lên sẽ xuất hiện Võ Lâm Ác Đồ, các bạn cùng bằng hữu hãy cùng tiêu diệt để nhận ngay nhiều phần thưởng phong phú.

Điều kiện tham gia

Nhân vật có cấp độ từ 22 trở lên.

Tổ đội có từ 3 thành viên trở lên.

Cách thức tham gia

Cùng tham gia nhiệm vụ Trừng Ác trong VLTK Mobile

Mỗi ngày, nhân vật có 5 lượt để tiêu diệt Võ Lâm Ác Đồ.

Đội trưởng tổ đội đối thoại với Võ Lâm Ác Đồ để nhận nhiệm vụ.

Các thành viên trong tổ đội phải đứng gần nhau khi kích hoạt nhiệm vụ.

Cùng tham gia nhiệm vụ Trừng Ác trong VLTK Mobile

Tọa độ xuất hiện Võ Lâm Ác Đồ là ngẫu nhiên.

Võ Lâm Ác Đồ có nhiều cấp độ khác nhau tùy theo màu sắc.

Hết 5 lượt khiêu chiến, nhân vật vẫn có thể tiếp tục tiêu diệt Võ Lâm Ác Đồ nhưng sẽ không nhận được phần thưởng.

Phần thưởng

Điểm kinh nghiệm.

Cống hiến bang hội.

Trang bị quý hiếm.

Cùng tham gia nhiệm vụ Trừng Ác trong VLTK Mobile

Cùng tham gia nhiệm vụ Trừng Ác trong VLTK Mobile