Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thương hội trong VLTK Mobile

Thông qua chuỗi nhiệm vụ thương hội, các bạn game thủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile sẽ nhận được hàng vạn bạc hữu ích cùng cơ hội sở hữu những vật phẩm giá trị liên thành.

Điều kiện tham gia

Nhân vật có cấp độ từ 30 trở lên.

Cách thức tham gia

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thương hội trong VLTK Mobile - Ảnh 01

Nhân vật tham gia thương hội tại giao diện hoạt động hàng ngày.

Hệ thống sẽ hướng dẫn nhân vật đến NPC Vạn Kim Tài ở Tương Dương.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thương hội trong VLTK Mobile - Ảnh 02

Mỗi ngày nhân vật chỉ được nhận nhiệm vụ thương hội 1 lần.

Nhiệm vụ thương hội yêu cầu nhân vật phải nộp các vật phẩm cần thiết.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thương hội trong VLTK Mobile - Ảnh 03

Vật phẩm yêu cầu

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thương hội trong VLTK Mobile - Ảnh 04

Vật phẩm thu thập tại các bản đồ.

Trang bị, đồ cổ nhận được trong quá trình hành tẩu, diệt quái, Tàng Bảo Đồ.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thương hội trong VLTK Mobile - Ảnh 05

Đối với trang bị, đồ cổ, nhân vật được 3 lần nhờ đến sự trợ giúp từ các thành viên trong cùng Bang hội của mình.

Hoàn thành 6/10 yêu cầu sẽ được nhận thưởng.

Số yêu cầu hoàn thành càng nhiều thì phần thưởng càng lớn.

Phần thưởng

Điểm kinh nghiệm.

Rương Hoàng Kim.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thương hội trong VLTK Mobile - Ảnh 06

Tàng Bảo Đồ.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thương hội trong VLTK Mobile - Ảnh 07

Bạc.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thương hội trong VLTK Mobile - Ảnh 08