Kĩ năng của Ngũ Độc trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Ngũ Độc

Thiện ác vô đình duy tình si.

Tâm nhược bạch bích vô vi hạ.

Tổng quan

  • Ngũ hành: Mộc.
  • Khắc chế: Võ Đang, Côn Lôn.
  • Vũ khí: Trùng Địch.
  • Đặc điểm: Tầm xa, triệu hồi, độc công.
Độ khó thao tác
60%

Thuộc tính

Tấn công
100%
Bạo kích
80%
Khống chế
60%
Né tránh
60%
Sinh lực
40%
Phòng thủ
60%

Kĩ năng

Ngũ Độc Địch Chú: [Thường] Võ công cơ bản của Ngũ Độc. Tấn công mục tiêu tầm xa, gây sát thương lên mục tiêu và phạm vi nhỏ phía trước.

Âm Phong Thực Cốt: [Chủ động] Tấn công mục tiêu tầm xa, gây sát thương trong phạm vi nhỏ và gây hiệu ứng tàn phế.

Triệu Hồi Độc Trùng: [Chủ động] Ngẫu nhiên triệu hồi một trong năm độc trùng (Linh Xà, Bích Thiềm, Xích Hạt, Phong Ngô, Mặc Thù) cùng chiến đấu, mỗi độc trùng có hiệu quả khác nhau.

Mê Tâm Cổ: [Chủ động] Khiến mục tiêu phe địch trúng độc và tăng hiệu quả sát thương độc công phải chịu, trong thời gian duy trì Mê Tâm Cổ có xác xuất gây hiệu quả tàn phế.

Ngự Độc Thuật: [Hỗ trợ] Tâm pháp Ngũ Độc, tăng tấn công và sát thương độc công.

Vạn Cổ Thực Tâm: [Chủ động] Tấn công mục tiêu tầm xa, có xác xuất làm bộc phát độc công kẻ địch đã trúng, có xác xuất gây tàn phế.

Bách Độc Xuyên Tâm: [Hỗ trợ] Tăng tỉ lệ bạo kích cơ bản cho bản thân và đồng đội trong tầm nhìn.

Địch Chú – Cao: [Hỗ trợ] Tăng tấn công của Ngũ Độc Địch Chú.

Vô Hình Cổ: [Hỗ trợ] Bị tấn công khiến kẻ địch trúng độc.

Hồi Hồn Mật Chú: [Hỗ trợ] Khi sinh lực dưới 30%, có tỉ lệ xóa tất cả trạng thái bất thường, nhận khiên bảo vệ giúp chuyển hóa sát thương thành sinh lực, duy trì trong một khoảng thời gian.

Vạn Độc Tâm Pháp: [Hỗ trợ] Tăng tấn công cơ bản, sinh lực cơ bản, tốc đánh và tỉ lệ gây tàn phế.

Ngũ Độc Kỳ Kinh: [Hỗ trợ] Khi đánh trúng địch có tỉ lệ khiến sát thương độc lây nhiễm cho các mục tiêu xung quanh.

CÁC MÔN PHÁI TRONG VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILE

Thiếu Lâm

Thiếu Lâm - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Nga Mi

Nga Mi - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thúy Yên

Thúy Yên - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tiêu Dao

Tiêu Dao - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đường Môn

Đường Môn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Cái Bang

Cái Bang Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Trường Ca

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trường Ca Môn

Thiên Sơn

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Thiên Sơn

Minh Giáo

Minh Giáo Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đoàn Thị

Đoàn Thị Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Võ Đang

Võ Đang - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Nhẫn

Thiên Nhẫn - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Vương

Thiên Vương - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đào Hoa

Đào Hoa - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Côn Lôn

Côn Lôn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Ngũ Độc

Ngũ Độc Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Bá Đao

Bá Đao Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Hoa Sơn

Hoa Sơn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tàng Kiếm

Tàng Kiếm Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile