Kĩ năng của Nga Mi trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Nga Mi

Võ công mạnh mẽ cùng trái tim từ bi, Nga Mi nữ tử thiên hạ vang danh.

Tố thủy băng tâm – Miên lý tàng kim.
Thủy khả chí nhu – Diệc khả chí cương.

Tổng quan

  • Ngũ hành: Thủy.
  • Khắc chế: Thiên Nhẫn, Đào Hoa.
  • Vũ khí: Kiếm.
  • Đặc điểm: Tấn công tầm xa, trị liệu.
Độ khó
40%

Thuộc tính

Tấn công
60%
Bạo kích
40%
Khống chế
60%
Né tránh
60%
Sinh lực
100%
Phòng thủ
80%

Kĩ năng

Nga Mi Kiếm Pháp: [Thường] Kiếm pháp Nga Mi, phóng kiếm từ xa, gây sát thương lên mục tiêu chỉ định.

Giang Hải Ngưng Ba: [Chủ động] Tung một làn sóng về hướng địch, chạm trúng sẽ chịu sát thương nhiều lần.

Thiên Vũ Bảo Luân: [Chủ động] Tạo pháp trận quanh mình, hồi sinh lực cho đồng minh, gây sát thương cho kẻ địch.

Từ Hàng Phổ Độ: [Chủ động] Hồi sinh lực liên tục trong một thời gian cho một đồng đội có sinh lực thấp nhất.

Kiếm Tâm Thông Minh: [Hỗ trợ] Bản thân tăng vĩnh viễn tấn công, sinh lực tối đa và tốc độ di chuyển.

Bạch Lộ Ngưng Sương: [Chủ động] Ném cầu vào địch, đạn xạ qua lại giữa các mục tiêu.

Băng Tâm Vân Thường: [Hỗ trợ] Tăng tỉ lệ kháng bạo kích và miễn thương bạo kích.

Tiến Cấp Kiếm Pháp: [Hỗ trợ] Tăng uy lực của Nga Mi Kiếm Pháp và tăng số lượng phi kiếm.

Phật Tâm Tử Hựu: [Hỗ trợ] Bản thân và đồng đội xung quanh tăng kháng thuộc tính và hiệu quả dị thường.

Miên Lý Tàng Châm: [Hỗ trợ] Sinh lực dưới 30% có xác xuất kích hoạt hiệu quả đánh lui kẻ địch xung quanh, hồi sinh lực cho bản thân.

Phật Pháp Vô Biên: [Hỗ trợ] Bản thân tăng tấn công, sinh lực tối đa, tốc độ đánh và xác suất gây làm chậm.

CÁC MÔN PHÁI TRONG VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILE

Thiếu Lâm

Thiếu Lâm - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Nga Mi

Nga Mi - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thúy Yên

Thúy Yên - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tiêu Dao

Tiêu Dao - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đường Môn

Đường Môn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Cái Bang

Cái Bang Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Trường Ca

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trường Ca Môn

Thiên Sơn

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Thiên Sơn

Minh Giáo

Minh Giáo Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đoàn Thị

Đoàn Thị Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Võ Đang

Võ Đang - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Nhẫn

Thiên Nhẫn - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Vương

Thiên Vương - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đào Hoa

Đào Hoa - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Côn Lôn

Côn Lôn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Ngũ Độc

Ngũ Độc Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Bá Đao

Bá Đao Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Hoa Sơn

Hoa Sơn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tàng Kiếm

Tàng Kiếm Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile