Kĩ năng của Minh Giáo trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Kĩ năng của Minh Giáo trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Minh Giáo vốn gọi là Ma Ni Giáo, sau đổi tên thành Minh Giáo. Giáo chúng đều dùng song đao, đao pháp phức tạp, hành sự thần bí, không giao lưu nhiều với các môn phái giang hồ khác.

Minh Giáo trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

SƠ LƯỢC MÔN PHÁI

Ngũ hành: Hỏa.

Khắc chế: Thiên Vương, Thiếu Lâm, Tàng Kiếm, Bá Đao.

Vũ khí: Song hoàn.

Đặc điểm: Cận chiến, đột kích, khống chế.

Độ khó:

KĨ NĂNG

Minh Giáo Ngự Hoàn Quyết: [Cơ bản] Kĩ năng tấn công cơ bản của Minh Giáo. Tấn công mục tiêu trong cự li gần, gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi hẹp phía trước.

Phần Sơn Phệ Xuyên: [Cận chiến] Gây nhiều sát thương cho địch trong phạm vi hình chữ nhật phía trước.

Điện Quang Thạch Hỏa: [Cận chiến] Xông nhanh đến phía sau địch, gây sát thương và làm tê liệt địch trong phạm vi hẹp.

Hỏa Quang Tàn Ảnh: [Khí kình] Tăng nhanh di chuyển và né tránh trong thời gian ngắn, gây sát thương và làm tê liệt địch xung quanh.

Quang Minh Dẫn: [Hỗ trợ] Nội công cơ bản của Minh Giáo, tăng lực chiến cơ bản.

Hủy Thiên Diệt Địa: [Cận chiến] Hủy các thuộc tính và hiệu quả bất lợi cho bản thân, bay lên và né tất cả tấn công, đồng thời duy trì thiêu đốt khiến địch bị tê liệt. Khi tiếp đất sẽ gây nhiều sát thương cho địch xung quanh.

Thánh Hỏa Thao Thiên: [Hỗ trợ] [Phần Sơn Phệ Xuyên] Tấn công kẻ địch xong có xác suất nhất định khiến mục tiêu và các kẻ địch khác trong phạm vi bị tấn công lần nữa.

Ngự Hoàn Quyết – Cao: [Hỗ trợ] Tăng cấp kĩ năng Minh Giáo Ngự Hoàn Quyết.

Dẫn Hỏa Thiêu Thân: [Hỗ trợ] Tăng sức mạnh bỏ qua kháng tính cuối của bản thân.

Tinh Hỏa Liêu Nguyên: [Hỗ trợ] Khi sinh lực bản thân thấp hơn 30% sẽ hồi sinh lực, xóa và miễn dịch khống chế, xóa thời gian chờ của Hủy Thiên Diệt Địa.

Minh Tôn Thánh Thể: [Hỗ trợ] Tâm pháp trấn phái của Minh Giáo, tăng lực chiến toàn diện.

Hỏa Vũ Lăng Thiên: [Hỗ trợ] Tăng né tránh cơ bản và tấn công cơ bản bản thân khi xung quang có thêm một kẻ địch.

CÁC MÔN PHÁI TRONG VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILE

Thiếu Lâm

Thiếu Lâm - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Nga Mi

Nga Mi - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thúy Yên

Thúy Yên - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tiêu Dao

Tiêu Dao - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đường Môn

Đường Môn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Cái Bang

Cái Bang Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Trường Ca

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trường Ca Môn

Thiên Sơn

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Thiên Sơn

Minh Giáo

Minh Giáo Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đoàn Thị

Đoàn Thị Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Võ Đang

Võ Đang - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Nhẫn

Thiên Nhẫn - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Vương

Thiên Vương - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đào Hoa

Đào Hoa - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Côn Lôn

Côn Lôn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Ngũ Độc

Ngũ Độc Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Bá Đao

Bá Đao Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Hoa Sơn

Hoa Sơn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tàng Kiếm

Tàng Kiếm Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile