Kĩ năng của Hoa Sơn trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile | GameLandVN

Hoa Sơn

Là một trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái, đệ tử Hoa Sơn kiếm pháp linh động, biến hóa khôn lường, nam phong lưu anh tuấn, nữ xinh đẹp quyến rũ.

Điên phong nan cố, thương sinh bất phụ.
Đàm tiếu trọc tửu, kiếm ý phong lưu

Tổng quan

  • Ngũ hành: Mộc.
  • Khắc chế: Võ Đang, Côn Lôn, Trường Ca.
  • Vũ khí: Kiếm.
  • Đặc điểm: Cận chiến, linh động.
Độ khó
80%

Thuộc tính

Tấn công
60%
Bạo kích
80%
Khống chế
80%
Né tránh
60%
Sinh lực
60%
Phòng thủ
60%

Kĩ năng

Hoa Sơn Kiếm Pháp [Cơ Bản]: Chiêu thức cơ bản của Hoa Sơn, tấn công mục tiêu ở phạm vi nhỏ phía trước.

Tiêu Sử Thừa Long [Cận Chiến]: Tiêu hao kiếm ý xông lên tấn công địch trên đường. Sau khi học được kĩ năng này, cách một khoảng thời gian sẽ tự động nhận được kiếm ý.

Thiên Thân Đảo Huyền [Cận Chiến]: Tấn công nhanh địch trong phạm vi phía trước và giảm tấn công của địch trong một khoảng thời gian.

Triều Dương Kiếm Khí [Cận Chiến]: Kiếm khí nhất khí hóa tam thanh, tấn công địch trong phạm vi hình quạt phía trước, sau khi thi triển nhận một ít kiếm ý.

Bão Nguyên Kình [Hỗ Trợ]: Nội công cơ bản của Hoa Sơn, tăng sức mạnh chiến đấu cơ bản.

Phong Tống Tử Hà [Cận Chiến]: Tiêu hao nhiều kiếm ý tấn công địch xung quanh, khi có Tử Hà Kiếm Khí sẽ tự động tiêu hao số tầng Tử Hà Kiếm Khí để tăng thêm số lần tấn công.

Phá Chiêu [Hỗ Trợ]: Giúp Thiên Thân Đảo Huyền phá giải chiêu thức địch.

Kiếm Pháp – Cao [Hỗ Trợ]: Tăng cấp kĩ năng Hoa Sơn Kiếm Pháp.

Tử Hà Thần Công [Hỗ Trợ]: Sinh lực bản thân còn càng ít, sát thương phải chịu càng thấp, đồng thời tăng kháng hút sinh lực.

Vân Thiên Hồ Quang [Hỗ Trợ]: Khi sinh lực bản thân dưới 30%, bị tấn công sẽ phản kích bằng Vân Thiên Hồ Quang, tấn công địch trong phạm vi nhỏ.

Hỗn Nguyên Công [Hỗ Trợ]: Tâm pháp trấn phái của Hoa Sơn, tăng sức mạnh toàn diện.

Thiên Quang Vân Ảnh [Hỗ Trợ]: Vĩnh viễn tăng uy lực của Vân Thiên Hồ Quang, khi kĩ năng tấn công chính xác cũng sẽ có xác suất kích hoạt Vân Thiên Hồ Quang.

CÁC MÔN PHÁI TRONG VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILE

Thiếu Lâm

Thiếu Lâm - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Nga Mi

Nga Mi - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thúy Yên

Thúy Yên - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tiêu Dao

Tiêu Dao - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đường Môn

Đường Môn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Cái Bang

Cái Bang Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Trường Ca

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trường Ca Môn

Thiên Sơn

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Thiên Sơn

Minh Giáo

Minh Giáo Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đoàn Thị

Đoàn Thị Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Võ Đang

Võ Đang - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Nhẫn

Thiên Nhẫn - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Vương

Thiên Vương - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đào Hoa

Đào Hoa - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Côn Lôn

Côn Lôn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Ngũ Độc

Ngũ Độc Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Bá Đao

Bá Đao Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Hoa Sơn

Hoa Sơn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tàng Kiếm

Tàng Kiếm Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile