Kĩ năng của Đoàn Thị trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Kĩ năng của Đoàn Thị trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tộc Đoàn Thị vốn là người Võ Uy Quân, võ học của họ bắt nguồn từ Võ Uy Phật Quật. Con cháu Đoàn Thị tiếp thu Phật học, đa số đều hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác, có tiếng lành trên giang hồ. Trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, Đoàn Thị được xếp vào nhóm danh môn chính phái.

Kĩ năng của Đoàn Thị trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

SƠ LƯỢC MÔN PHÁI

Ngũ hành: Thủy.

Khắc chế: Đào Hoa, Thiên Nhẫn, Cái Bang, Minh Giáo

Vũ khí: Quạt

Đặc điểm: Tầm xa, khống chế.

Độ khó: Kĩ năng của Đoàn Thị trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile 1

KĨ NĂNG

Đoàn Thị Phiến Quyết: [Cơ Bản] Tấn công cơ bản của Đoàn Thị, tấn công mục tiêu tầm xa, có hiệu quả xuyên thấu.

Nhất Dương Chỉ: [Tầm Xa] Nhanh chóng ngưng tụ chỉ kình bắn về phía mục tiêu, gây sát thương kèm hiệu quả làm chậm, mỗi lần thi triển hồi phục 1 mạch của Lục Mạch Thần Kiếm.

Ngũ La Khinh Yên: [Tầm Xa] Đánh lui và gây sát thương cho mục tiêu trong phạm vi lớn phía trước.

Lục Mạch Thần Kiếm: [Tầm Xa] Phóng hết tất cả Thần Kiếm Khí Kình trên người, bám theo mục tiêu gây sát thương.

Đoàn Thị Tâm Pháp: [Hỗ Trợ] Nội công cơ bản của Đoàn Thị, tăng lực chiến cơ bản.

Thủy Long Ngục: [Tầm Xa] Giam 1 mục tiêu phe địch vào lồng, khiến mục tiêu không thể rời khỏi đó trong một khoảng thời gian; gây sát thương lên tất cả phe địch trong phạm vi, đồng thời gây thêm sát thương và đóng băng mục tiêu chạm vào ranh giới.

Diệu Đế Chỉ: [Hỗ Trợ] Tăng khả năng bỏ qua né cuối, đồng thời khi công thường có xác suất giảm thời gian chờ Nhất Dương Chỉ.

Phiến Quyết – Cao: [Hỗ Trợ] Tăng uy lực công thường của Đoàn Thị Phiến Quyết.

Họa Địa Vi Lao: [Hỗ Trợ] Khi nhân vật ở khu vực Thủy Long Ngục sẽ tăng sát thương phản đòn, di chuyển và tốc đánh, đồng đội tăng di chuyển và tốc đánh. Khi nhân vật ở ngoài khu vực Thủy Long Ngục sẽ tăng tấn công cơ bản.

Khô Vinh Thiền Công: [Hỗ Trợ] Khi sinh lực bản thân dưới 30%, hồi sinh lực và xóa thời gian chờ Thủy Long Ngục.

Thiên Long Thần Công: [Hỗ Trợ] Đoàn Thị chấn phái tâm pháp, tăng sức mạnh chiến đấu toàn diện.

Bắc Minh Thần Công: [Hỗ Trợ] Khi bị tấn công, giảm tấn công cơ bản của địch, đồng thời khiến công thường của bản thân kích hoạt thêm sát thương Vòng Băng.

CÁC MÔN PHÁI TRONG VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILE

Thiếu Lâm

Thiếu Lâm - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Nga Mi

Nga Mi - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thúy Yên

Thúy Yên - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tiêu Dao

Tiêu Dao - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đường Môn

Đường Môn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Cái Bang

Cái Bang Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Trường Ca

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trường Ca Môn

Thiên Sơn

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Thiên Sơn

Minh Giáo

Minh Giáo Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đoàn Thị

Đoàn Thị Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Võ Đang

Võ Đang - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Nhẫn

Thiên Nhẫn - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Vương

Thiên Vương - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đào Hoa

Đào Hoa - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Côn Lôn

Côn Lôn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Ngũ Độc

Ngũ Độc Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Bá Đao

Bá Đao Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Hoa Sơn

Hoa Sơn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tàng Kiếm

Tàng Kiếm Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile