Kĩ năng của Côn Lôn trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Côn Lôn

Tôn kính võ dũng, hùng cứ Tây Vực, hô phong hoán vũ, mộng tưởng Trung Nguyên.

Tổng quan

  • Ngũ hành: Thổ.
  • Khắc chế: Nga Mi, Thúy Yên.
  • Vũ khí: Song kiếm.
  • Đặc điểm: Cận chiến, né tránh.
Độ khó thao tác
60%

Thuộc tính

Tấn công
60%
Bạo kích
100%
Khống chế
60%
Né tránh
100%
Sinh lực
60%
Phòng thủ
60%

Kĩ năng

Côn Lôn Kiếm Pháp: [Thường] Tấn công mục tiêu ở tầm gần, gây sát thương trong phạm vi nhỏ.

Tiên Nhân Chỉ Lộ: [Chủ động] Xông về hướng chỉ định, gây sát thương cho kẻ địch trên đường đi qua.

Tiếu Phong Tam Liên Kích: [Chủ động] Thi triển ba dòng toàn phong lên kẻ địch và gây choáng.

Hỗn Độn Kiếm Trận: [Chủ động] Kích hoạt kiếm trận, gây sát thương duy trì cho xung quanh.

Túy Tiên Thác Cốt: [Hỗ trợ] Tăng tốc đánh và tỉ lệ kháng làm chậm cho bản thân vĩnh viễn.

Lôi Động Cửu Thiên: [Chủ động] Thi triển lạc lôi lên kẻ địch và cạnh bên, sát thương tăng theo số lần, làm choáng mục tiêu đầu tiên.

Ngự Phong Hành: [Hỗ trợ] Tăng di chuyển và né tránh cho bản thân vĩnh viễn.

Kiếm Pháp – Cao: [Hỗ trợ] Tăng sát thương cho Côn Lôn Kiếm Pháp và tỉ lệ gây choáng.

Hỗn Nguyên Càn Khôn: [Hỗ trợ] Mỗi lần đánh thường trúng mục tiêu sẽ hút né tránh, duy trì trong một khoảng thời gian.

Ngự Lôi Quyết: [Hỗ trợ] Khi sinh lực dưới 30% có tỉ lệ tạo ra vòng sét, gây choáng kẻ địch xung quanh.

Sương Ngạo Côn Lôn: [Hỗ trợ] Tăng tốc đánh và tỉ lệ kháng làm chậm của bản thân vĩnh viễn.

Thiên Thanh Địa Trọc: [Hỗ trợ] Kẻ địch xung quanh càng nhiều, bản thân tăng né tránh, tốc đánh, tỉ lệ choáng và thời gian choáng sẽ càng cao.

CÁC MÔN PHÁI TRONG VÕ LÂM TRUYỀN KỲ MOBILE

Thiếu Lâm

Thiếu Lâm - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Nga Mi

Nga Mi - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thúy Yên

Thúy Yên - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tiêu Dao

Tiêu Dao - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đường Môn

Đường Môn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Cái Bang

Cái Bang Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Trường Ca

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trường Ca Môn

Thiên Sơn

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Thiên Sơn

Minh Giáo

Minh Giáo Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đoàn Thị

Đoàn Thị Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Võ Đang

Võ Đang - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Nhẫn

Thiên Nhẫn - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Thiên Vương

Thiên Vương - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đào Hoa

Đào Hoa - Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Côn Lôn

Côn Lôn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Ngũ Độc

Ngũ Độc Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Bá Đao

Bá Đao Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Hoa Sơn

Hoa Sơn Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tàng Kiếm

Tàng Kiếm Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile