Hướng dẫn tiêu diệt thủ lĩnh dã ngoại trong VLTK Mobile

Trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, tại các bản đồ dã ngoại cấp 20 trở lên sẽ xuất hiện các boss thủ lĩnh dã ngoại vào các mốc thời gian nhất định. Tiêu diệt boss thủ lĩnh dã ngoại sẽ nhận được nhiều phần thưởng quý giá.

Điều kiện tham gia

Nhân vật cấp 20 trở lên.

Cách thức tham gia

Đến thời gian quy định, nhân vật chọn tham gia tính năng thủ lĩnh dã ngoại trong giao diện hoạt động hàng ngày.

Hướng dẫn tiêu diệt boss thủ lĩnh dã ngoại trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - Ảnh 01

Boss thủ lĩnh dã ngoại sẽ xuất hiện vào 4 mốc giờ:

 • Mốc 1: Từ 10:00 – 10:30.
 • Mốc 2: Từ 14:00 – 14:30.
 • Mốc 3: Từ 18:00 – 18:30.
 • Mốc 4: Từ 23:00 – 23:30.

Hướng dẫn tiêu diệt boss thủ lĩnh dã ngoại trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - Ảnh 02

Tại giao diện hoạt động, nhân vật có thể chọn thủ lĩnh muốn khiêu chiến.

Mỗi thủ lĩnh sẽ xuất hiện ở một bản đồ khác nhau.

Hướng dẫn tiêu diệt boss thủ lĩnh dã ngoại trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - Ảnh 03

Tọa độ xuất hiện boss thủ lĩnh dã ngoại là ngẫu nhiên.

Tiêu diệt boss thủ lĩnh dã ngoại sẽ nhận được nhiều phần thưởng giá trị.

Hướng dẫn tiêu diệt boss thủ lĩnh dã ngoại trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - Ảnh 04

Phần thưởng

Boss thủ lĩnh dã ngoại cấp càng cao thì phần thưởng càng quý giá.

Lần đầu tiêu diệt boss thủ lĩnh dã ngoại trong ngày sẽ được nhận thêm phần thưởng.

Phần thưởng diệt boss thủ lĩnh dã ngoại có thể nhận được:

 • Minh Chủ Lệnh.
 • Điểm cống hiến bang hội.
 • Bạn Đồng Hành B, A.
 • Đá hồn khảm trang bị.
 • Các loại trang bị hiếm.
 • Hướng dẫn tiêu diệt boss thủ lĩnh dã ngoại trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - Ảnh 05

  Hướng dẫn tiêu diệt boss thủ lĩnh dã ngoại trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - Ảnh 08

  Hướng dẫn tiêu diệt boss thủ lĩnh dã ngoại trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - Ảnh 07

  Hướng dẫn tiêu diệt boss thủ lĩnh dã ngoại trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - Ảnh 06