Tìm hiểu về hệ thống bang hội trong VLTK Mobile

Trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, bang hội là nơi các cao thủ khắp nơi tề tựu, vừa góp phần gắn kết tình bằng hữu, vừa có thể cùng nhau kề vai sát cánh vượt qua các thử thách trong game.

Lập hoặc gia nhập bang hội

Nhân vật cấp 10 trở lên có thể tạo hoặc gia nhập bang hội.

Bước 1:

 • Vào giao diện bang hội.

Tổng quan về hệ thống bang hội trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - Ảnh 01

Bước 2:

 • Chọn các bang hội đã có để xin gia nhập.
 • Hoặc chọn lập bang hội để tạo bang.
 • Phí để tạo bang là 1.200 Nguyên Bảo.

Tổng quan về hệ thống bang hội trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - Ảnh 02

Tổng quan về hệ thống bang hội trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - Ảnh 03

Bước 3:

 • Đặt tên và khẩu hiệu cho bang hội.
 • Tên bang hội cần tuân thủ theo các quy tắc như sau:
  • Độ dài từ 4 – 14 ký tự.
  • Không được sử dụng ký tự đặc biệt.
  • Có thể sử dụng tiếng Việt có dấu.
  • Không đặt tên mang ý nghĩa chính trị, tôn giáo.
  • Việc đặt tên phải tuân thủ theo quy tắc chung của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile.

Giải tán bang hội

Nếu trong 2 tuần liên tiếp, bang hội bị hệ thống đánh giá trạng thái rất không năng động thì sang ngày thứ Hai của tuần tiếp theo sẽ buộc phải cưỡng chế giải tán.

Bang hội mới thành lập sẽ có tuần đầu tiên là tuần bảo vệ. Tuần bảo vệ sẽ không áp dụng quy tắc giải tán bang hội.

Cống hiến bang hội

Điểm cống hiến Bang hội có thể nhận được khi:

 • Hoàn thành các mốc mục tiêu nhiệm vụ trong chuỗi hoạt động hàng ngày.
 • Sử dụng Nguyên Bảo cống hiến cho bang hội tại Kim Khố.
 • Thông qua các tính năng trong bang hội.

Tổng quan về hệ thống bang hội trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - Ảnh 04

Khi thành viên rời bang hội, nếu trong vòng 7 ngày chưa gia nhập bang hội khác mà xin vào lại bang hội cũ thì sẽ được phục hồi điểm cống hiến như cũ.

Tổng quan về hệ thống bang hội trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - Ảnh 05

Trường hợp ngược lại, hệ thống sẽ xóa điểm cống hiến bang hội trước đó của nhân vật. Điểm cống hiến của bang hội không bị ảnh hưởng.

Thủ lĩnh và lãnh địa bang hội

Thủ lĩnh: Bang chủ đầu tiên sẽ là thủ lĩnh và có quyền bổ nhiệm bang chủ.

Lãnh địa bang hội: Là nơi tham gia các tính năng của bang hội như truyền công bang hội, lửa trại bang hội.

Tổng quan về hệ thống bang hội trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - Ảnh 06

Thành viên kiến tập

Sau khi mở giới hạn cấp 49, những nhân vật cấp thấp khi gia nhập bang hội sẽ trở thành thành viên kiến tập.

Thành viên kiến tập mỗi ngày có thể nhận thêm 2 lần truyền công.

Xây dựng bang hội

Tùy thuộc cấp độ bang hội mà có thể xây dựng thêm các công trình khác nhau.

Tổng quan về hệ thống bang hội trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile - Ảnh 07

Các công trình có thể xây dựng bao gồm:

 • Chính Điện: Cấp của Chính Điện là cấp của bang hội.
 • Kim Khố: Tích trữ quỹ xây dựng và Hộp Quà Bang Hội.
 • Trân Bảo: Bán các loại Thủy Tinh, Đá Hồn, Đồ Cổ.
 • Binh Giáp: Bán các loại vũ khí, giáp trụ.
 • Phòng Cụ: Bán các loại trang bị phòng ngự.
 • Trang Sức: Bán trang sức.
 • Quân Nhu: Bán vật phẩm phục vụ công thành chiến.

Phúc lợi bang hội

Thành viên cấp độ thấp có thể nhận truyền công từ thành viên có cấp độ cao hơn.

Thành viên kiến tập được nhận thêm 2 lần truyền công mỗi ngày.

Quyền lợi tham gia các hoạt động đặc trưng của Bang hội với rất nhiều điểm kinh nghiệm và điểm cống hiến.

Quyền lợi được tham gia Đấu Giá Bang Hội sau khi tham gia các hoạt động như Võ Lâm Minh Chủ, Danh Tướng.

Quyền lợi được chia chiến lợi phẩm đấu giá (Nguyên Bảo) sau các buổi đấu giá giữa các thành viên có công.

Bang chủ và trưởng lão được nhận lương mỗi tuần.