Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile điều chỉnh kĩ năng 16 môn phái

VLTK Mobile điều chỉnh kĩ năng 16 môn phái

Theo các thông tin mà nhà phát hành VNG mới công bố, vào ngày 23/11/2018 tới đây, nhà phát hành này sẽ tiến hành cập nhật phiên bản mới cho game mobile Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Tâm điểm của phiên bản tháng 11 là việc điều chỉnh toàn diện kĩ năng của 16 môn phái trong game. Đồng thời, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile cũng sẽ cập nhật các hoạt động mới, bao gồm: Đại Hội Võ Lâm 2019, Trăm Năm Tương Phùng, mở gói Đầu Tư 8 cho nhân vật từ cấp 140 – 149, và mở ưu đãi giảm giá Thiên Kiếm Lệnh.

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile điều chỉnh kĩ năng 16 môn phái

Bên dưới là chi tiết các thay đổi về kĩ năng của các môn phái trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile vào ngày 23/11/2018 tới đây:

Môn phái Điều chỉnh
Thiên Vương Bí kíp – Kim Chung Tráo: Hiệu quả hồi phục sinh lực sẽ căn cứ vào sinh lực tối đa của bản thân.
Nga Mi Bí kíp – Giang Hải Ngưng Ba: Bỏ qua né tránh và bạo kích được điều chỉnh thành tỉ lệ bỏ qua né tránh cuối và tỉ lệ bạo kích cuối.

Thiên Vũ Bảo Luân: Điều chỉnh hồi phục sinh lực sẽ dựa vào phần trăm sinh lực tối đa.

Từ Hàng Phổ Độ: Cách mỗi thời gian sẽ hồi phục tỉ lệ sinh lực dựa theo sinh lực tối đa của đồng đội. Rút ngắn thời gian giãn cách.

Bí kíp – Từ Hàng Phổ Độ: Hiệu quả cấp cao điều chỉnh thành Từ Hàng Phổ Độ hồi phục thêm phần trăm sinh lực tối đa.

Thanh Tâm Phổ Thiện: Điều chỉnh phục hồi sinh lực của Thiên Vũ Bảo Luân và Từ Hàng Phổ Độ dựa theo phần trăm sinh lực tối đa.

Đào Hoa Khinh Vân Tế Nguyệt: Đào Hoa Tiễn Thuật giảm tấn công cơ bản, tăng thêm hiệu quả bỏ qua Vô Địch.

Nguyệt Lạc Tinh Trầm: Giảm tỉ lệ kích hoạt tên lửa tấn công kẻ địch. Tăng giới hạn số mục tiêu chịu sát thương của tên lửa.

Võ Đang Tuyệt Học – Vô Ngã Vô Kiếm: Tăng thêm hiệu quả vô hiệu hiệu quả hồi phục, thời gian duy trì cộng dồn.
Thiếu Lâm Kim Cang Phục Ma: Hủy bỏ hiệu quả hồi phục sinh lực. Trong thời gian biến lớn tăng sát thương bạo kích và miễn sát thương bạo kích.

Bí kíp – Kim Cang Phục Ma: Hiệu quả sơ cấp – Điều chỉnh thành mỗi lần kích hoạt La Hán Trận sẽ giảm thời gian chờ Kim Cang Phục Ma. Loại bỏ hiệu quả miễn sát thương bạo kích.

Bí kíp – Đại Lực Kim Cang Chỉ: Điều chỉnh tỉ lệ bạo kích thành phần trăm tỉ lệ bạo kích cuối.

La Hán Trận: Phản đòn dựa vào sinh lực tối đa của bản thân.

Kim Cang Nộ Mục: Tăng chỉ số kháng tất cả cơ bản.

La Hán Kim Thân: Thêm chỉ số tấn công cơ bản.

Đường Môn

Mê Ảnh Tung: Sau khi học kĩ năng này, dùng Bạo Vũ Lê Hoa, Triền Thân Thích, Cửu Cung Phi Tinh đánh trúng mục tiêu sẽ tự động thi triển Hàm Sa Xạ Ảnh. Hàm Sa Xạ Ảnh phóng 8 phi tiêu tấn công kẻ địch trong phạm vi lớn.

Bạo Vũ Lê Hoa: Loại bỏ tiêu bắn tỏa ra xung quanh của Bạo Vũ Lê Hoa. Tăng sát thương Bạo Vũ Lê Hoa.

Tuyệt Học – Bạo Vũ Lê Hoa: Khi Hàm Sa Xạ Ảnh đánh trúng kẻ địch có tỉ lệ rút ngắn thời gian chờ của Bạo Vũ Lê Hoa.

Triền Thân Thích: Tăng cự ly thi triển, có thể đặt bẫy ở vị trí chỉ định. Sau khi đặt bẫy, 1.4 giây sẽ thành hình. Giảm sát thương Triền Thân Thích.

Điều chỉnh thứ tự kĩ năng chiến đấu tự động trong Võ Thần Điện và Võ Lâm Minh Chủ.

Thúy Yên Bí kíp – Tuyền Cơ La Vũ: Giảm sát thương cộng dồn tăng thêm. Giảm hiệu quả hồi phục sinh lực sau khi đánh trúng.
Côn Lôn Tiếu Phong Tam Liên Kích: Điều chỉnh thành cần khóa mục tiêu mới có thể thi triển kĩ năng.
Tàng Kiếm Bí kíp – Tâm Kiếm: Điều chỉnh hồi phục sinh lực sẽ dựa vào phần trăm sinh lực tối đa.
Ngũ Độc Bí kíp – Âm Phong Thực Cốt: Điều chỉnh bỏ qua né tránh và chính xác thành tỉ lệ bỏ qua né tránh cuối. Điều chỉnh thành 100% tỉ lệ nhận tốc đánh. Tăng chỉ số tốc đánh.

Bí kíp – Mê Tâm Cổ: Kéo dài hiệu quả

Thiên Sơn Phượng Thê Ngô Đồng: Điều chỉnh hồi phục sinh lực sẽ dựa vào phần trăm sinh lực tối đa.
Cái Bang Bí kíp – Long Chiến Vu Dã: Điều chỉnh từ tăng điểm tỉ lệ bạo kích thành tăng phần trăm tỉ lệ bạo kích cuối.

Bí kíp – Túy Điệp Cuồng Vũ: Điều chỉnh hồi phục sinh lực sẽ dựa vào phần trăm sinh lực tối đa.

Trường Ca Bí kíp – Thanh Âm Trường Khiếu: Điều chỉnh từ tăng điểm tỉ lệ bạo kích thành tăng phần trăm tỉ lệ bạo kích cuối.
Bá Đao Dục Huyết Đạo Phong: Tăng thời gian giãn cách thi triển.

Bĩ Cực Thái Lai: Rút ngăn thời gian duy trì kĩ năng.

Bí kíp – Hóa Huyết Kiếp Quang: Hiệu quả cấp cao điều chỉnh thành sát thương 1 lần

Hoa Sơn Phá Chiêu: Sau khi bị sát thương sẽ hồi phục sinh lực điều chỉnh thành căn cứ số người trong phạm vi sẽ hồi phục phần trăm sinh lực tối đa.
Thiên Nhẫn Ma Diệm Thất Sát: Tăng thời gian duy trì thêm 1 giây.

Tuyệt Học – Tử Vong Hồi Toàn: Tăng hiệu quả bỏ qua Vô Địch.

Điều chỉnh thứ tự kĩ năng chiến đấu tự động trong Võ Thần Điện và Võ Lâm Minh Chủ.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: