Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến

Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến (LMHT: Tốc Chiến) là phiên bản dành cho các thiết bị di động và console của “ông hoàng làng MOBA” Liên Minh Huyền Thoại.

LMHT: Tốc Chiến được công bố lần đầu tại lễ kỷ niệm 10 năm ra mắt Liên Minh Huyền Thoại và dự kiến sẽ tiến hành thử nghiệm trên diện rộng lần đầu tại Philippines và Brazil.

Page 1 of 3 1 2 3