Tìm hiểu duyên trong Võ Lâm Ngoại Truyện

Tìm hiểu duyên trong Võ Lâm Ngoại Truyện

Tùy vào thế lực của các nhân vật, độ thân cận hay thù oán giữa các nhân vật mà Võ Lâm Ngoại Truyện có những duyên ràng buộc giữa các nhân vật với nhau, những duyên phận này sẽ giúp nhân vật tăng thêm thuộc tính của mình sau khi kích hoạt.

Mỗi nhân vật sẽ được hỗ trợ 4 chức năng duyên cho mình. Khi mở thành công một duyên, nhân vật sẽ được cộng thêm các điểm tấn công, phòng thủ, sinh lực, tốc đánh… Tùy vào mối quan hệ mà nhân vật sẽ được cộng hưởng những thuộc tính từ chức năng duyên.

Tìm hiểu duyên trong Võ Lâm Ngoại Truyện

Dựa vào nội dung bộ phim hoạt hình Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân, các nhân vật thuộc về bốn thế lực Bất Lương Nhân, Huyễn Âm Phường (Ảo Âm Phường), Huyền Minh Giáo và Thông Văn Quán khi ra trận với các nhân vật cùng thế lực sẽ kích hoạt được duyên.

Ngoài ra, dựa vào mối quan hệ giữa các nhân vật trong phim mà các nhân vật trong game cũng có quan hệ với nhau. Chẳng hạn, khi có nhân vật Lục Hựu Kiếp và con gái là Lục Lâm Hiên thì Lục Hựu Kiếp sẽ được gia tăng ngoại công thông qua duyên Tình thâm. Nếu có cả Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường trong đội hình thì Lục Hựu Kiếp sẽ gia tăng nội phòng thông qua duyên Hận Thù.

Tìm hiểu duyên trong Võ Lâm Ngoại Truyện

Tìm hiểu duyên trong Võ Lâm Ngoại Truyện

Tìm hiểu duyên trong Võ Lâm Ngoại Truyện

Tìm hiểu duyên trong Võ Lâm Ngoại Truyện

Tìm hiểu duyên trong Võ Lâm Ngoại Truyện

Tham khảo:
Giới thiệu: Tính năng duyên

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: