Thơ đưa tiễn Flappy Bird của blogger Dũng Gờ

Thơ đưa tiễn Flappy Bird

Nhân sự kiện anh Nguyễn Hà Đông gỡ bỏ Flappy Bird khỏi chợ ứng dụng App Store và Google Play, blogger Dũng Gờ (hay còn gọi là Giải Pháp Số) đã sáng tác nên bài thơ đưa tiễn đưa Flappy Bird.

Con chim nhỏ môi dày
Đã chết yểu hôm nay
Vì triệu viên gạch đá
Người đời quăng xối xả
Nó ngã từ ngọn cây

Con chim nhỏ môi dày
Đã kết liễu từ đây
Từ đỉnh cao danh vọng
Tiền tài vốn nóng bỏng
Nó chết cháy từ đây

Con chim nhỏ môi dày
Bị bóp cổ ràng dây
Khi trở thành Celeb.
Cái lồng vốn chật hẹp
Nó tự tử hôm nay!

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: