Kĩ năng phái Thiên Long trong Tân Thiên Long Mobile

TỔNG QUAN

Cẩm y hoa sách tung thiên hạ
Lục mạch hạo khí trấn nam nhai.

Thiên Long là môn phái nội công, đánh tầm xa, sở hữu chiêu thức khống chế mạnh và có thuộc tính tấn công nhiều nhất trong các môn phái của Tân Thiên Long Mobile. Thiên Long nổi danh giang hồ với Nhất Dương Chỉ và bộ Lục Mạch Thần Kiếm.

Đệ tử nam Thiên Long trong Tân Thiên Long Mobile

Đệ tử nữ Thiên Long trong Tân Thiên Long Mobile

KĨ NĂNG

Nhất Dương Chỉ: Tuyệt học Đại Lý Đoàn Thị, sau khi dùng gây nhiều sát thương cho mục tiêu. Thời gian hồi chiêu: 6 giây.

Bát Môn Tỏa: Sau khi dùng, khiến mục tiêu bị Phong Ấn. Bị Phong Ấn sẽ không thể di chuyển hoặc dùng kĩ năng, không thể giải trừ. Thời gian hồi chiêu: 20 giây.

Thiếu Trạch Kiếm: Chiêu thức linh hoạt nhất trong Lục Mạch Kiếm. Tấn công tối đa 4 mục tiêu, khiến tỉ lệ chính xác giảm 50%, duy trì 4 giây. Thời gian hồi chiêu: 15 giây.

Trung Xung Kiếm: Tuyệt học truyền đời của Đại Lý Đoàn Thị, dùng chỉ pháp này có thể gây sát thương và khiến địch mất cân bằng thuộc tính, khiến mục tiêu chịu thêm 15% sát thương từ 1 thuộc tính ngẫu nhiên, duy trì 10 giây. Thời gian hồi chiêu: 20 giây.

Tam Dương Khai Thái: Tuyệt học Thiên Long, thi triển 4 giây, mỗi 0,5 giây khiến phạm vi 3m xung quanh, tối đa 6 kẻ địch chịu sát thương. Thời gian hồi chiêu: 15 giây.

Chỉ Điểm Giang Sơn: Tuyệt học Thiên Long, sau khi dùng khiến mục tiêu chịu sát thương và tăng sát thương phải chịu, duy trì 15 giây. Thời gian hồi chiêu: 12 giây.

Thương Dương Kiếm: Chiêu thức mãnh liệt nhất trong Lục Mạch Kiếm, gây sát thương mục tiêu kèm Thương Dương Kiếm Thương, mỗi giây gây mất sinh lực bằng 60% tấn công. Nếu mục tiêu di chuyển sẽ không bị sát thương. Thời gian hồi chiêu: 12 giây.

Bách Bộ Xuyên Dương: Chân khí chuyển động toàn thân. Sau khi dùng, tất cả kĩ năng +100% chính xác, duy trì 15 giây. Thời gian hồi chiêu: 70 giây.

Lục Mạch Kiếm: Biến hóa ảo diệu, kiếm thần vô địch! Dùng sẽ gây sát thương trực tiếp cho quái trong phạm vi lớn. Thời gian hồi chiêu: 30 giây.

Kĩ năng phái Cái Bang trong Tân Thiên Long Mobile
Kĩ năng phái Tiêu Dao trong Tân Thiên Long Mobile

Kĩ năng phái Nga Mi trong Tân Thiên Long Mobile
Kĩ năng phái Thiên Long trong Tân Thiên Long Mobile

Kĩ năng phái Thiên Sơn trong Tân Thiên Long Mobile