Kĩ năng phái Nga Mi trong Tân Thiên Long Mobile

TỔNG QUAN

Nga Mi sơn nguyệt bán luân thu,
Ảnh nhập Bình Khương giang thuỷ lưu.
Dạ phát Thanh Khê hướng Tam Giáp,
Tư quân bất kiến há Du Châu.

Đặc trưng võ công Nga Mi là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương, mượn sức dùng sức. Đệ tử Nga Mi ngoài gây sát thương còn hỗ trợ hồi sinh lực cho đồng đội, là một thành phần không thể thiếu trong các phó bản hay PK tổ đội. Đòn đánh gây tử vong có phép điểm huyệt, phép cầm nã bẻ tay chân đối phương.

Đệ tử nam Nga Mi Tân Thiên Long Mobile

Đệ tử nữ Nga Mi Tân Thiên Long Mobile

KĨ NĂNG

Đà Nê Đới Thủy: Vì đâu sầu khổ? Chẳng được bên nhau! Sau khi dùng gây nhiều sát thương cho mục tiêu. Thời gian hồi chiêu: 6 giây.

Cửu Âm Thần Trảo: Tấn công xuyến thấu mục tiêu, gây nhiều sát thương và mất sinh lực, mỗi 2 giây gây thêm sát thương, duy trì 10 giây. Thời gian hồi chiêu: 15 giây.

Chưởng Nhãn Pháp: Gây nhiều sát thương cho mục tiêu, 30% khiến mục tiêu chịu 4 giây mù. Bị mù sẽ mất khả năng kiểm soát di chuyển. Thời gian hồi chiêu: 12 giây.

Nguyệt Lạc Tây Sơn: Trăng lặn đỉnh núi, nắng sớm rực trời, sau khi dùng khiến địch trong phạm vi 3 mét xung quanh bị mù. Thời gian hồi chiêu: 30 giây.

Tây Tử Bổng Tâm: Tuyệt học Nga Mi, gây cho một mục tiêu nhiều sát thương, chuyển sát thương cho kẻ địch khác trong phạm vi 4 mét, tối đa chuyển 3 lần. Thời gian hồi chiêu: 12 giây.

Thanh Tâm Thiện Chú: Hồi phục sinh lực cho mục tiêu trong phạm vi 10m.

Phật Quang Phổ Chiếu: Phật quang soi sáng, phổ độ chúng sinh. Duy trì thi triển 5 giây, trong thời gian duy trì, mỗi giây giúp phạm vi 5 mét xung quanh, tối đa 6 đồng đội hồi sinh lực. Thời gian hồi chiêu: 1 giây.

Thất Thần: Sau khi dùng không bị sát thương cũng không không thể dùng kỹ năng. Duy trì 8 giây. Thời gian hồi chiêu: 61 giây.

Cửu Âm Chân Kinh: Cương nhu kết hợp, tuyệt học đỉnh cao! Dùng sẽ gây sát thương trực tiếp cho quái trong phạm vi lớn. Thời gian hồi chiêu: 30 giây.

Kĩ năng phái Cái Bang trong Tân Thiên Long Mobile
Kĩ năng phái Tiêu Dao trong Tân Thiên Long Mobile

Kĩ năng phái Nga Mi trong Tân Thiên Long Mobile
Kĩ năng phái Thiên Long trong Tân Thiên Long Mobile

Kĩ năng phái Thiên Sơn trong Tân Thiên Long Mobile