Kĩ năng phái Cái Bang trong Tân Thiên Long Mobile

TỔNG QUAN

Cái Bang càng đánh càng dồi dào sức lực, khả năng sinh tồn cao. Đệ tử Cái Bang trong Tân Thiên Long Mobile thiện chiến giáp lá cà, đồng thời né tránh đòn đánh gần rất lanh lẹ. Những kẻ ra đòn nặng với đệ tử Cái Bang đều phải chuốc lấy phần thiệt. Họ càng ra nhiều đòn liên hoàn, công lực càng tăng lên gấp bội và có thể kết liễu kẻ địch từ xa bằng cách dùng độc. Đến khi nhận ra ý đồ của họ, kẻ địch tiến thoái lưỡng nan, chạy trốn không được mà chống cự cũng không xong.

Đệ tử nam Cái Bang trong game Tân Thiên Long Mobile

Đệ tử nữ Cái Bang trong game Tân Thiên Long Mobile

KĨ NĂNG

Hàng Long Hữu Hối: Tuyệt kĩ Cái Bang, uy lực lớn mạnh. Tấn công nhanh 1 mục tiêu gây nhiều sát thương. Thời gian hồi chiêu: 6 giây.

Thanh Long Xuất Thủy: Tuyệt kĩ Cái Bang, gây sát thương cho 1 mục tiêu, 50% hồi sinh lực bản thân Thời gian hồi chiêu: 8 giây.

Thời Thừa Lục Long: Trong phạm vi 4m xung quanh, khiến tối đa 6 kẻ địch bị sát thương và 4 giây giảm tốc 50%. kĩ năng có thể bắt quái đến bên cạnh. Thời gian hồi chiêu: 20 giây.

Tuyết Nê Hồng Trảo: Tấn công bất ngờ, gây sát thương và khiến mục tiêu Tán Công 5 giây. Trong trạng thái Tán Công không thể dùng kĩ năng. Thời gian hồi chiêu: 15 giây.

Bát Bộ Cản Thiền: Khinh công nổi danh trong võ lâm, sau khi dùng bản thân tăng 50% di chuyển trong 1 thời gian. Thời gian hồi chiêu: 30 giây.

Hoành Tảo Càn Khôn: Tuyệt học Cái Bang, múa vũ khí, mỗi 0.5 giây gây sát thương xung quanh, bản thân miễn dịch khống chế, duy trì 4 giây. Thời gian hồi chiêu: 30 giây.

Thiên Lý Hoành Hành: Tung hoành ngàn dặm, uy chấn bốn phương. Đánh lui mục tiêu và tối đa 5 kẻ địch trong phạm vi hình quạt 3m trước mặt, gây nhiều sát thương.Thời gian hồi chiêu: 12 giây.

Bổng Đả Cẩu: Chiêu tuyệt diệu nhất trong Đả Cẩu Bổng, sau khi dùng nhảy ngay đến cạnh mục tiêu trong 8m và gây sát thương. Thời gian hồi chiêu: 15 giây.

Hàng Long Chưởng: Thế như xẻ núi, thiên hạ vô song! Dùng sẽ gây sát thương trực tiếp cho quái trong phạm vi lớn. Thời gian hồi chiêu: 30 giây.

Kĩ năng phái Cái Bang trong Tân Thiên Long Mobile
Kĩ năng phái Tiêu Dao trong Tân Thiên Long Mobile

Kĩ năng phái Nga Mi trong Tân Thiên Long Mobile
Kĩ năng phái Thiên Long trong Tân Thiên Long Mobile

Kĩ năng phái Thiên Sơn trong Tân Thiên Long Mobile