Tổng quan về game mobile Sướng Du Kỳ Tiên

Sướng Du Kỳ Tiên

BỐI CẢNH

Tương truyền, cách đây vạn năm, thuở Bàn Cổ khai sơn, từ giữa hoang tàn, đất trời tỏa ra nhiều đạo khí. Ba đạo thanh khí tiến thẳng lên trời, sinh nhật nguyệt. Mười hai đạo trọc khí lan tỏa khắp đại địa, hóa thành thập nhị Vu Thần. Thiên địa tuần hoàn, một phần của Bàn Cổ hóa thành Đế Tuấn và Thái Nhất. Cả hai hấp thu tinh khí hắc đạo, trở thành Yêu Thần.

Sướng Du Kỳ Tiên 1

Ngàn vạn năm trôi qua, Vu Yêu lưỡng tộc vì khát vọng thành tiên mà gây hấn lẫn nhau, tạo thành một thế cuộc lầm than nơi hạ giới. Trải nhiều sương gió, vượt mọi gian nan, Vu Yêu lưỡng tộc đã ra sức tu bồi đạo hạnh, chỉ để được phong tiên, được trường sinh bất diệt.

Vu Yêu lưỡng đạo, thiện ác đối đầu. Lựa chọn cho mình con đường tu đạo, bồi đắp chân thân. Ngược về thủa hồng hoang, lần tìm bản ngã. Chánh hay tà? Thiện hay ác? Con đường tu tiên của đạo hữu sẽ bắt đầu từ đây.

HỆ THỐNG NHÂN VẬT

Hệ thống nhân vật trong Sướng Du Kỳ Tiên chia ra làm hai tộc Vu tộc và Yêu tộc, có bốn loại vũ khí tương ứng với mỗi tộc.

Đao Pháp: Nhân vật sử dụng đao theo Vu tộc được gọi là Man Vu, có khí lực mạnh và công mạnh. Nhân vật sử dụng đao theo Yêu tộc được gọi là Yêu Sát, có nguyên thần mạnh, hút sát khí làm sức mạnh

Sướng Du Kỳ Tiên 2

Kiếm Pháp: Nhân vật sử dụng kiếm theo Vu tộc được gọi là Vu Pháp, có khả năng điều khiển càn khôn, đuổi quỷ định thân. Nhân vật sử dụng kiếm theo Yêu tộc được gọi là Yêu Pháp, có thể tụ linh khí thành yêu thuật biết mê hoặc

Thích Khách: Nhân vật hệ thích khách theo Vu tộc được gọi là Linh Vu, thân nhẹ nhàng và động tác nhanh. Nhân vật hệ thích khách theo Yêu tộc được gọi là Yêu Phệ, có hành tung bí ẩn

Y Pháp: Nhân vật hệ Y pháp theo Vu tộc được gọi là Vu Y, có khả năng hành y cứu thể hoặc cổ thuật giết người. Nhân vật hệ Y pháp theo Yêu tộc được gọi là Yêu Chúc, có khả năng cứu bạn bè khi gấp, khiến kẻ địch vào chỗ chết.

Sướng Du Kỳ Tiên 3

Tên game: Sướng Du Kỳ Tiên

Thể loại: MMORPG

Phát triển: Beijing Nox Technology

Phát hành: CMN Entertainment

Tình trạng: Thương mại hóa

Trang chủ: suongdu.vn

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: