Soha Game đưa Kiếm Tiên Duyên cập bến Việt Nam

Soha Game đưa Kiếm Tiên Duyên cập bến Việt Nam

Theo các thông tin mới cập nhật, Soha Game vừa có thông báo xác nhận sẽ phát hành trò chơi di động trực tuyến Kiếm Tiên Duyên do công ty Junhai Games (Trung Quốc) phát triển tại thị trường Việt Nam. Được biết, Kiếm Tiên Duyên sẽ được phát hành tại thị trường Việt Nam dưới tên gọi Cổ Kiếm Kỳ Đàm Mobile.

Theo các thông tin mà Soha Game công bố, Cổ Kiếm Kỳ Đàm Mobile là trò chơi di động trực tuyến được thiết kế trên nền tảng đồ họa 2D. Trò chơi này hiện đang hỗ trợ hai nền tảng di động iOS và Android. Người chơi Cổ Kiếm Kỳ Đàm Mobile sẽ được lựa chọn một trong ba lớp nhân vật (Đấu Thánh, Vũ Hoàng và Pháp Thần) cùng ba thế lực (Ưu Đô, Hoa Sơn và Bồng Lai) để bắt đầu hành trình khám phá trò chơi này.

Một số hình ảnh về Cổ Kiếm Kỳ Đàm Mobile tại Trung Quốc:

Cổ Kiếm Kỳ Đàm Mobile

Cổ Kiếm Kỳ Đàm

Cổ Kiếm Kỳ Đàm

Cổ Kiếm Kỳ Đàm

Cổ Kiếm Kỳ Đàm

150422_gamelandvn_kiemtienduyen06

150422_gamelandvn_kiemtienduyen07

150422_gamelandvn_kiemtienduyen08

150422_gamelandvn_kiemtienduyen09

150422_gamelandvn_kiemtienduyen10

150422_gamelandvn_kiemtienduyen11

150422_gamelandvn_kiemtienduyen12

150422_gamelandvn_kiemtienduyen13

150422_gamelandvn_kiemtienduyen14

150422_gamelandvn_kiemtienduyen15

150422_gamelandvn_kiemtienduyen16

150422_gamelandvn_kiemtienduyen17

150422_gamelandvn_kiemtienduyen18

150422_gamelandvn_kiemtienduyen19

150422_gamelandvn_kiemtienduyen20

150422_gamelandvn_kiemtienduyen21

150422_gamelandvn_kiemtienduyen22

150422_gamelandvn_kiemtienduyen23

150422_gamelandvn_kiemtienduyen24

150422_gamelandvn_kiemtienduyen25

150422_gamelandvn_kiemtienduyen26

150422_gamelandvn_kiemtienduyen27

150422_gamelandvn_kiemtienduyen28

150422_gamelandvn_kiemtienduyen30

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: