Địa điểm và mồi câu bắt pet trong Ragnarok M: Eternal Love

Địa điểm và mồi câu bắt pet game Ragnarok M: Eternal Love

Pet là người bạn đồng hành không thể thiếu của mỗi người chơi Ragnarok M: Eternal Love trên hành trình khám phá lục địa Rune Midgrad. Trong bài viết này, Ragnarok M: Eternal Love Wiki sẽ giới thiệu đến các bạn danh sách pet hiện có, địa điểm bắt cũng như mồi câu để bắt các loại pet này.

Các bạn có thể nhận được mồi câu bắt pet thông qua mua bán từ chợ (Exchange), phần thưởng vượt Endless Tower hoặc mua từ NPC Smokie Tiny ở South Prontera Gate. Để mua mồi câu từ Smokie Tiny, các bạn cần có Colorful Shell nhận được thông qua tính năng thám hiểm pet (sử dụng Pet Adventure Guide).

Địa điểm và mồi câu bắt pet Ragnarok M: Eternal Love - Hình ảnh 1

Địa điểm và mồi câu bắt pet Ragnarok M: Eternal Love - Hình ảnh 2

PetĐịa điểm bắtMồi câu
PoringProntera South Gate
Labyrinth Forest
Prontera North Gate
Green Apple
LunaticProntera South Gate
Labyrinth Forest
Rainbow Carrot
YoyoProntera West Gate
Labyrinth Forest
Tropical Banana
DeviruchiGeffen Tower
Glast Heim Chivalry
Contracts In Shadow
Green PetiteDragon PlateauShining Stone
IsisPyramidArmlet of Obedience
SoheePayon CaveSilver Knife of Chastity
Baphomet JrGlast HeimBook of the Devil
Savage BabePayonSweet Milk
Mandragon SeedLabyrinth ForestNutrition Potion
Desert Wolf BabyMorrocWell-Dried Bone

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT:

 
Comments