Phúc lợi VIP trong OMG 3Q

VIP trong game mobile OMG 3Q được chia thành 15 cấp độ. Tùy theo cấp độ VIP mà người chơi sẽ nhận được những ưu đãi và quyền lợi khác nhau.

VIP 0 trong OMG 3Q

VIP 1 trong OMG 3Q

VIP 2 trong OMG 3Q

VIP 3 trong OMG 3Q

VIP 4 trong OMG 3Q

VIP 5 trong OMG 3Q

VIP 6 trong OMG 3Q

VIP 7 trong OMG 3Q

VIP 8 trong OMG 3Q

VIP 9 trong OMG 3Q

VIP 10 trong OMG 3Q

VIP 11 trong OMG 3Q

VIP 12 trong OMG 3Q

VIP 13 trong OMG 3Q

VIP 14 trong OMG 3Q

VIP 15 trong OMG 3Q