Hướng dẫn chiêu mộ võ tướng trong OMG 3Q

Để có thêm tướng cho đội hình của mình, các bạn có thể vào Quán Rượu để chiêu mộ tướng. Quán Rượu trong OMG 3Q có 3 loại chiêu mộ: chiến tướng chiêu mộ, danh tướng chiêu mộ và thần tướng chiêu mộ.

Hướng dẫn chiêu mộ võ tướng trong OMG 3Q

Chiến tướng chiêu mộ

Mỗi ngày, các bạn sẽ có 5 lần miễn phí chiêu mộ chiến tướng, sau khi sử dụng hết lượt miễn phí, khi chiêu mộ sẽ tốn Chiêu Mộ Lệnh – Thấp. Chiến tướng chiêu mộ có thể nhận được tướng lam và tướng tím.

Hướng dẫn chiêu mộ võ tướng trong OMG 3Q

Danh tướng chiêu mộ

Khi các bạn sử dụng Danh tướng chiêu mộ sẽ có xác suất nhận được tướng cam, mỗi lần chiêu mộ sẽ tốn 1 Chiêu Mộ Lệnh-Cao hoặc 300 NB. Ngoài ra, mỗi lần chiêu mộ sẽ tích lũy điểm chiêu mộ, khi điểm chiêu mộ đạt đến các mức 500, 1000, 1500 điểm, các bạn sẽ có thể lựa chọn nhận 1 tướng cam miễn phí.

Hướng dẫn chiêu mộ võ tướng trong OMG 3Q

Thần tướng chiêu mộ

Khi đạt cấp 45, Quán Rượu sẽ mở thêm tính năng thần tướng chiêu mộ, mỗi ngày sẽ xuất hiện 2 thần tướng tư chất 12. Khi chiêu mộ, các bạn sẽ nhận được mảnh thần tướng tương ứng của ngày hôm đó đã lựa chọn.

Giống như danh tướng chiêu mộ, mỗi lần sử dụng thần tướng chiêu mộ đều sẽ tích lũy điểm số, khi điểm số đạt đến mức yêu cầu sẽ có thể mở rương quà tặng để nhận thêm phần thưởng là mảnh thần tướng.

Ngoài ra khi chiêu mộ, các bạn còn có cơ hội nhận được mảnh thần tướng tư chất 10 và các nguyên liệu quan trọng khác như Tiến Cấp Đơn, Đá Luyện Trang Bị, Đá Tiến Cấp Bảo Vật…