OMG 3Q trình làng Chiến Thần Xuất Thế - GameLandVN Mobile

OMG 3Q trình làng Chiến Thần Xuất Thế

Theo các thông tin mà GameLandVN Mobile mới cập nhật, game mobile online OMG 3Q vừa trình làng phiên bản mới Chiến Thần Xuất Thế vào ngày 31/01/2018 vừa qua. Điểm nhấn nổi bật nhất của phiên bản này là sự xuất hiện của Lữ Bố, Chu Du, Trương Liêu, và Triệu Vân.

OMG 3Q trình làng Chiến Thần Xuất Thế

Bên cạnh sự xuất hiện của bốn tướng mới, phiên bản Chiến Thần Xuất Thế của OMG 3Q cũng cho phép người chơi nâng cấp trang bị đỏ. Khi nhân vật đạt cấp 70, người chơi OMG 3Q có thể đột phá và tăng sao trang sức đỏ bằng cách dùng Bảo Ấn – Tinh Hoa hoặc Chiến Mã – Tinh Hoa. Trang bị sau khi đột phá lên cấp đỏ sẽ tăng mạnh về HP và sức tấn công.

Trương Liêu (Ngụy)

Sát thương 90% công cho hàng dọc (chỉ tăng nộ 1 người).

Gây cho kẻ địch trên đường thẳng sát thương bằng 265% tấn công, 50% kèm hoảng sợ 2 hiệp (Ở trạng thái hoảng sợ, mỗi hiệp giảm 25 nộ khí).

Kĩ năng bảo vật: Gây cho kẻ địch trên đường thẳng sát thương bằng 280% tấn công, 100% kèm hoảng sợ 2 hiệp (Ở trạng thái hoảng sợ, mỗi hiệp giảm 25 nộ khí).

Tiến cấp +6: Tăng 5% sát thương vật lý cho tướng Ngụy (ko ảnh hưởng tướng chính), khi % máu bản thân cao hơn địch, sát thương gây cho chúng tăng 30%.

Tiến cấp +8: Mỗi 1 kẻ địch chết tăng 10% sát thương và 10% hấp huyết bản thân , kéo dài 5 hiệp, cộng dồn 3 lần.

Tiến cấp +10: Khi đánh thường & nộ, mỗi 10 điểm nộ cao hơn mục tiêu sẽ tăng 5% sát thương.

Tiến cấp +12: Tăng 18000 HP tướng Ngụy, đồng thời miễn phong nộ và phong ấn.

Triệu Vân (Thục)

Sát thương 90% công cho hàng dọc (chỉ tăng nộ 1 người).

Gây cho kẻ địch trên đường thẳng sát thương bằng 265% tấn công, hồi cho bản thân 20 nộ khí.

Kĩ năng bảo vật: Gây cho kẻ địch trên đường thẳng sát thương bằng 280% tấn công, hồi cho bản thân 40 nộ khí.

Tiến cấp +6: Tăng 5% sát thương vật lý cho tướng Thục (ko ảnh hưởng tướng chính), khi HP dưới 50%, sát thương tăng 20% và miễn các trạng thái khống chế.

Tiến cấp +8: Kích sát kẻ địch hồi 15% HP tự thân và 30 điểm nộ.

Tiến cấp +10: Sau khi nộ, tăng 25% sát thương, kéo dài 5 lượt, có thể cộng dồn 3 lần.

Tin liên quan:  TS Online Mobile mở cửa Alpha Test vào ngày 09/09

Tiến cấp +12: Tăng 18000 HP tướng Thục, đồng thời miễn mù và nguyền rủa.

Chu Du (Ngô)

Sát thương 90% công cho hàng dọc (chỉ tăng nộ 1 người).

Gây cho toàn bộ địch 120% sát thương, 30% kèm thiêu đốt 2 hiệp (Trạng thái thiêu đốt trong hiệp sau sẽ chịu 30% sát thương).

Kĩ năng bảo vật: Gây cho toàn bộ kẻ địch sát thương bằng 130% tấn công, 60% kèm thiêu đốt 2 hiệp (Trạng thái thiêu đốt mỗi hiệp phải chịu sát thương bằng 30% tấn công).

Tiến cấp +6: Tăng 5% sát thương cho tướng Ngô (ko ảnh hưởng tướng chính), khi bị đánh thường và nộ, tỷ lệ 60% thiêu đốt 2 lượt cho người tấn công.

Tiến cấp +8: Đánh thường và nộ tăng 10% miễn thương và 5% được trị liệu tự thân, kéo dài 3 lượt, có thể cộng dồn 5 lần.

Tiến cấp +10: Khi nộ, nếu mục tiêu tăng ít nhất 3 tầng thiêu đốt, sẽ bạo, tạo thành thêm 150% sát thương.

Tiến cấp +12: Tăng 18000 HP tướng Ngô, đồng thời miễn khóa kĩ năng và phong hồn.

Lữ Bố (Quần Hùng)

Sát thương 90% công cho hàng dọc (chỉ tăng nộ 1 người).

Gây cho tất cả kẻ địch sát thương bằng 120% tấn công, 15% kèm choáng 1 hiệp (Ở trạng thái choáng không thể hành động).

Kĩ năng bảo vật: Gây cho toàn bộ kẻ địch sát thương bằng 130% tấn công, 30% kèm choáng 1 hiệp (Ở trạng thái choáng không thể hành động).

Tiến cấp +6: Tăng 5% sát thương vật lý cho tướng Quần (ko ảnh hưởng tướng chính), tăng 30% sát thương cho mục tiêu có lực chiến thấp hơn bản thân.

Tiến cấp +8: Đánh thường và nộ, tăng 10% sát thương và 10% bạo kích, kéo dài đến khi nộ tiếp theo.

Tiến cấp +10: Sau khi kích sát địch lập tức thêm 1 lần công kích, tạo thành 60% sát thương cho toàn bộ địch, kèm 15% choáng, có thể dùng 3 lần.

Tiến cấp +12 tăng 18000 HP tướng Quần, đồng thời miễn khóa choáng và hóa thạch.

OMG 3Q trình làng Chiến Thần Xuất Thế 1

Các bạn quan tâm tới phiên bản mới của game mobile online OMG 3Q có thể tham khảo các thông tin giới thiệu chi tiết hơn tại trang chủ chính thức omg3q.360game.vn.

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: