Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức

Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức

Vào 6h00 sáng ngày 17/03/2016 (theo giờ Việt Nam), Mark Zuckerberg, CEO của Facebook, đã chia sẻ một video xác nhận sẽ có 30 trò chơi được trình làng khi kính thực tế ảo Oculus ra mắt vào ngày 28/03/2016 tới đây. Được biết, các trò chơi này sẽ có giá bán từ 5 đô la Mỹ đến 60 đô la Mỹ.

Dưới đây là danh sách và giá bán của 30 trò chơi sẽ được trình làng với kính thực tế ảo Oculus. Mời các bạn cùng theo dõi nhé!

EVE Gunjack: 9,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 17

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 16

Herobound: Spirit Champion: 9,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 100

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 101

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 102

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 103

Keep Talking and Nobody Explodes: 14,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 33

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 32

Lucky’s Tale: Bundled

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 86

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 85

Omega Agent: 14,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 78

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 77

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 76

Radial G: 24,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 10

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 09

Rooms: 14,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 04

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 03

Shufflepuck Cantina Deluxe VR: 9,99 đô la Mỹ

Smashing the Battle: 19,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 81

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 80

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 79

The Vanishing of Ethan Carter: Chưa rõ giá bán

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 27

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 26

Vektron Revenge: 9,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 41

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 40

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 39

VR Tennis Online: 24,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 08

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 07

Pinball FX2 VR: 14,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 06

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 05

BlazeRush: Chưa rõ giá bán

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 45

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 44

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 43

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 42

Windlands: 19,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 72

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 71

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 70

Adrift: 19,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 69

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 68

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 67

Adventure Time: Magic Man’s Head Games: 4,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 13

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 12

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 11

AirMech: Command: 39,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 75

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 74

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 73

Albino Lullaby: 9,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 29

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 28

Audio Arena: 9,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 15

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 14

Project CARS: 49,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 84

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 83

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 82

Chronos: 49,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 66

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 65

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 64

Darknet: 9,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 25

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 24

Dead Secret: 14,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 35

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 34

Defense Grid 2 Enhanced VR Edition: 29,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 20

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 19

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 18

Dreadhalls: 9,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 60

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 59

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 58

Elite Dangerous: Deluxe Edition: 59,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 53

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 52

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 51

Esper 2: 9,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 31

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 30

EVE Valkyrie Founder’s Pack: 59,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 88

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 87

Fly to KUMA: 14,99 đô la Mỹ

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 38

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 37

Oculus game - Oculus sẽ có 30 game khi ra mắt chính thức - Ảnh 36

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: