NSTT: Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1)

NSTT: Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1)

Vào ngày 08/07/2016 vừa qua, VNG đã tung ra bản cập nhật mới cho game mobile Ngôi Sao Thời Trang với rất nhiều trang phục và sự kiện mới. Tham gia vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) từ ngày 08/07 đến hết ngày 16/07/2016, người chơi Ngôi Sao Thời Trang sẽ nhận được Nhẫn Ước Hẹn dùng để đổi ba trang phục cưới mới ra mắt là Sánh Duyên, Trong Sáng và Hoa Tử Đằng.

Trong bài viết này, GameLandVN Mobile sẽ giới thiệu đến các bạn một số gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) từ “Cộng đồng Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi”. Mời các bạn cùng tham khảo nhé.

Gợi ý của bạn Lê Nguyên

Kĩ năng

 • Mi Gió
 • Mỉm Cười
 • Khắt Khe
 • Miễn Khắt Khe

Thuộc tính các ải

Ải 1

 • Thanh Lịch
 • Trưởng Thành
 • Đơn Giản
 • Trong Sáng
 • Giữ Ấm

Ải 2

 • Quý Phái
 • Thanh Lịch
 • Gợi Cảm
 • Trưởng Thành
 • Giữ Ấm

Ải 3

 • Năng Động
 • Trong Sáng
 • Dễ Thương
 • Đơn Giản
 • Mát Mẻ

Ải 4

 • Trưởng Thành
 • Gợi Cảm
 • Thanh Lịch
 • Quý Phái
 • Mát Mẻ

Ải 5

 • Đơn Giản
 • Thanh Lịch
 • Trong Sáng
 • Dễ Thương
 • Mát Mẻ

Gợi ý phối đồ

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Lê Nguyên

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Lê Nguyên

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Lê Nguyên

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Lê Nguyên

Gợi ý phối đồ của bạn Ny Trần

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Ny Trần

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Ny Trần

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Ny Trần

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Ny Trần

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Ny Trần

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Ny Trần

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Ny Trần

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Ny Trần

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Ny Trần

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Ny Trần

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Ny Trần

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Ny Trần

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Ny Trần

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Ny Trần

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Ny Trần

Gợi ý phối đồ của bạn Sandy Nguyễn

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Sandy Nguyễn

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Sandy Nguyễn

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Sandy Nguyễn

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Sandy Nguyễn

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Sandy Nguyễn

Gợi ý phối đồ của bạn Huy Nam

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Huy Nam

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Huy Nam

Gợi ý vượt ải sự kiện Hạnh Phúc (kỳ 1) của bạn Huy Nam

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: