Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013

Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013

Tại hội chợ E3 2013, hãng Microsoft đã công bố nhiều hình ảnh về trò chơi di động mới của hãng này mang tên Halo: Spartan Assault. Được biết, trò chơi này được phát triển Vanguard Games, đơn vị phát triển các game Gatling Gears, Greed Corp và 343 Industries. Trò chơi này sẽ hỗ trợ các máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Windows 8.

Dưới đây là một số hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013:

Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 1
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 2
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 3
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 4
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 5
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 6
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 7
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 8
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 9
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 10
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 11
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 12
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 13
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 14
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 15
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 16
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 17
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 18
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 19
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 20
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 21
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 22
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 23
Nhiều hình ảnh về Halo: Spartan Assault tại E3 2013 24

Ảnh: Tổng hợp

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: