Ngôi Sao Thời Trang: Hướng dẫn nhận trang phục Khúc Anh Đào

Ngôi Sao Thời Trang: Hướng dẫn nhận trang phục Khúc Anh Đào

Bên cạnh sự kiện Thất Tịch (Vui lễ hội, cầu nguyện tình yêu), bản cập nhật sáng nay (03/08/2016) còn có sự xuất hiện của sự kiện “Xong ủy thác, tặng chúc phúc” kéo dài từ 05h30 ngày 03/08 đến 23h59 ngày 09/08/2016. Khi số lần ủy thác của các thành viên đã tham gia Hội Stylist trên toàn bộ các máy chủ hiện có của Ngôi Sao Thời Trang cán mốc 2.777.777 lần thì mọi người chơi đều nhận được trang phục Khúc Anh Đào.

Ngôi Sao Thời Trang: Hướng dẫn nhận trang phục Khúc Anh Đào

Hướng dẫn tham gia sự kiện

Bước 1: Từ giao diện chính của Ngôi Sao Thời Trang, chọn “Hoạt động“.

Ngôi Sao Thời Trang: Hướng dẫn nhận trang phục Khúc Anh Đào

Bước 2: Chọn sự kiện “Xong ủy thác, tặng chúc phúc“.

Ngôi Sao Thời Trang: Hướng dẫn nhận trang phục Khúc Anh Đào

Bước 3: Chọn “Tiếp nhận“.

Ngôi Sao Thời Trang: Hướng dẫn nhận trang phục Khúc Anh Đào

Bước 4: Vào Hội tiến hành ủy thác. Khi số lượt ủy thác toàn máy chủ đạt 2.777.777 lần thì mọi người chơi đều nhận được trang phục Khúc Anh Đào.

Ngôi Sao Thời Trang: Hướng dẫn nhận trang phục Khúc Anh Đào

Ngôi Sao Thời Trang: Hướng dẫn nhận trang phục Khúc Anh Đào

Lưu ý

Phần thưởng không tự động gửi khi đạt mốc thưởng. Để nhận thưởng, các bạn vào “Hoạt động“, chọn sự kiện “Xong ủy thác, tặng chúc phúc” và nhận phần thưởng.

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: