Ngôi Sao Thời Trang: Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8

Ngôi Sao Thời Trang: Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8

Chặng 8 Thành Ánh Trăng đã được nhà phát hành VNG trình làng vào ngày 03/08/2016. Đây là thử thách mới nhất dành cho những người yêu thích game mobile Ngôi Sao Thời Trang sau khi đã đạt được điểm S trong 7 chặng trước đó.

Trong bài viết này, GameLandVN Mobile sẽ giới thiệu đến các bạn một số hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 từ các thành viên trong “Cộng Đồng Ngôi Sao Thời 360Mobi” trên Facebook. Mời các bạn cùng theo dõi nhé.


Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa)

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng.

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Ti Lùng


Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa)

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Nguyễn Thu Trang.

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Nguyễn Thu Trang

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Nguyễn Thu Trang

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Nguyễn Thu Trang

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Nguyễn Thu Trang

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Nguyễn Thu Trang

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Nguyễn Thu Trang

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Nguyễn Thu Trang

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Nguyễn Thu Trang

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Nguyễn Thu Trang

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Nguyễn Thu Trang

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Nguyễn Thu Trang

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Thiếu Nữ và Công Chúa) của bạn Nguyễn Thu Trang


Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 (Công Chúa)

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 của bạn Bùi Thị Xuân Hằng.

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 của bạn Bùi Thị Xuân Hằng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 của bạn Bùi Thị Xuân Hằng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 của bạn Bùi Thị Xuân Hằng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 của bạn Bùi Thị Xuân Hằng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 của bạn Bùi Thị Xuân Hằng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 của bạn Bùi Thị Xuân Hằng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 của bạn Bùi Thị Xuân Hằng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 của bạn Bùi Thị Xuân Hằng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 của bạn Bùi Thị Xuân Hằng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 của bạn Bùi Thị Xuân Hằng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 của bạn Bùi Thị Xuân Hằng

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 8 của bạn Bùi Thị Xuân Hằng


GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: