Ngôi Sao Thời Trang: Gợi ý đạt điểm S chặng 7

Ngôi Sao Thời Trang: Gợi ý đạt điểm S chặng 7

Chặng 7 Quán Trăng Non đã có mặt trong Ngôi Sao Thời Trang vào sáng ngày 28/04/2016 vừa qua cùng với hai bộ trang phục mới Hiệp Khách, Tiểu Long Nữ và Lan Tím Rũ. Mặc dù mới ra mắt chưa lâu nhưng rất nhiều người chơi đã vượt qua chặng 7 với điểm S và để lại gợi ý để những người chơi khác có thể đạt điểm S chặng 7 một cách dễ dàng hơn.

Trong bài viết này, GameLandVN Mobile sẽ giới thiệu đến các bạn một số bài hướng dẫn đạt điểm S chặng 7 được chia sẻ trong group Cộng Đồng Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi. Mời các bạn cùng theo dõi nhé!

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 7 ải Thiếu Nữ bởi Mai Loan

Đây là hướng dẫn đạt điểm S chặng 7 ải Thiếu Nữ từ bạn Mai Loan.

Chặng 7.1

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.1

Chặng 7.2

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.2
Chặng 7.3

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.3

Chặng 7.4

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.4

Chặng 7.5

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.5

Chặng 7.6

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.6

Chặng 7.7

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.7

Chặng 7.8

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.8
Chặng 7.9

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.9

Chặng 7.1 phụ

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.1 phu
Chặng 7.2 phụ

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.2 phu

Chặng 7.3 phụ

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.3 phu

Chặng 7.4 phụ

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.4 phu

Chặng 7.5 phụ

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.5 phu

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 7 ải Thiếu Nữ bởi MTH

Đây là hướng dẫn đạt điểm S chặng 7 ải Thiếu Nữ từ bạn Lê Hồng Bảo Châu, thành viên của nhóm MTH.

Chặng 7.1

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Thiếu Nữ Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.1

Chặng 7.2

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Thiếu Nữ Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.

Chặng 7.3

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Thiếu Nữ Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.3

Chặng 7.4

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Thiếu Nữ Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.4

Chặng 7.5

Tin liên quan:  Hướng dẫn vượt ải sự kiện Hạnh Phúc - Kỳ 4

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Thiếu Nữ Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.5

Chặng 7.6

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Thiếu Nữ Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.6

Chặng 7.7

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Thiếu Nữ Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.7

Chặng 7.8

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Thiếu Nữ Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.8

Chặng 7.9

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Thiếu Nữ Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.9

Chặng 7.1 phụ

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Thiếu Nữ Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.1 phu

Chặng 7.2 phụ

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Thiếu Nữ Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.2 phu

Chặng 7.3 phụ

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Thiếu Nữ Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.3 phu

Chặng 7.4 phụ

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Thiếu Nữ Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.4 phu

Chặng 7.5 phụ

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Thiếu Nữ Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.5 phu

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 7 ải Công Chúa bởi MTH

Đây là hướng dẫn đạt điểm S chặng 7 ải Công Chúa từ bạn Lê Hồng Bảo Châu, thành viên của nhóm MTH.

Chặng 7.1

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Công Chúa Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.1

Chặng 7.2

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Công Chúa Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.2

Chặng 7.3

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Công Chúa Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.3

Chặng 7.4

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Công Chúa Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.4

Chặng 7.5

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Công Chúa Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.5

Chặng 7.6

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Công Chúa Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.6

Chặng 7.7

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Công Chúa Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.7

Chặng 7.8

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Công Chúa Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.8

Chặng 7.9

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Công Chúa Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.9

Chặng 7.1 phụ

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Công Chúa Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.1 phu

Chặng 7.2 phụ

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Công Chúa Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.2 phu

Chặng 7.3 phụ

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Công Chúa Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.3 phu

Chặng 7.4 phụ

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Công Chúa Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.4 phu

Chặng 7.5 phụ

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 ải Công Chúa Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 7.5phu

Hướng dẫn đạt điểm S chặng 7 bởi NaMup

Theo chia sẻ của bạn NaMup, các bộ trang phục này được dùng cho cả hai ải Thiếu Nữ và Công Chúa. Các kĩ năng sử dụng là Mi Gió cấp 6, Mỉm Cười cấp 6, Khắt Khe cấp 3 và Khắt Khe Miễn cấp 3.

Chặng 7.1

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 01

Chặng 7.2

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 02

Chặng 7.3

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 03

Chặng 7.4

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 04

Chặng 7.5

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 05

Chặng 7.6

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 06

Chặng 7.7

Gợi ý đạt điểm S chặng 7 Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chặng 07

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: