Ngắm Thiên Thần Truyện ngày đầu Closed Beta

Ngắm Thiên Thần Truyện ngày đầu Closed Beta

Vào lúc 11h00 sáng nay (12/11/2013), trò chơi di động trực tuyến Thiên Thần Truyện do ME Corp phát hành đã chính thức bước vào giai đoạn thử nghiệm Closed Beta. Theo ghi nhận ban đầu của GameLand Mobile, Thiên Thần Truyện chạy khá mượt và không có tình trạng mất kết nối xảy ra trong thời điểm mở cửa. Điểm nhấn của Thiên Thần Truyện là hình ảnh đẹp cùng với lối chơi theo kiểu chiến đấu tức thời chứ không phải đánh theo lượt.

Dưới đây là một số hình ảnh về Thiên Thần Truyện được GameLand Mobile ghi nhận được:

131112_gamelandmobile_thienthantruyen01

131112_gamelandmobile_thienthantruyen02

131112_gamelandmobile_thienthantruyen03

131112_gamelandmobile_thienthantruyen04

131112_gamelandmobile_thienthantruyen05

131112_gamelandmobile_thienthantruyen06

131112_gamelandmobile_thienthantruyen07

131112_gamelandmobile_thienthantruyen08

131112_gamelandmobile_thienthantruyen09

131112_gamelandmobile_thienthantruyen10

131112_gamelandmobile_thienthantruyen11

131112_gamelandmobile_thienthantruyen12

131112_gamelandmobile_thienthantruyen13

131112_gamelandmobile_thienthantruyen14

131112_gamelandmobile_thienthantruyen15

131112_gamelandmobile_thienthantruyen16

131112_gamelandmobile_thienthantruyen17

131112_gamelandmobile_thienthantruyen18

131112_gamelandmobile_thienthantruyen19

131112_gamelandmobile_thienthantruyen20

131112_gamelandmobile_thienthantruyen21

131112_gamelandmobile_thienthantruyen22

131112_gamelandmobile_thienthantruyen23

131112_gamelandmobile_thienthantruyen24

131112_gamelandmobile_thienthantruyen25

131112_gamelandmobile_thienthantruyen26

131112_gamelandmobile_thienthantruyen27

131112_gamelandmobile_thienthantruyen28

131112_gamelandmobile_thienthantruyen29

131112_gamelandmobile_thienthantruyen30

131112_gamelandmobile_thienthantruyen31

131112_gamelandmobile_thienthantruyen32

131112_gamelandmobile_thienthantruyen33

131112_gamelandmobile_thienthantruyen34

131112_gamelandmobile_thienthantruyen35

131112_gamelandmobile_thienthantruyen36

131112_gamelandmobile_thienthantruyen37

131112_gamelandmobile_thienthantruyen38

131112_gamelandmobile_thienthantruyen39

131112_gamelandmobile_thienthantruyen40

131112_gamelandmobile_thienthantruyen41

131112_gamelandmobile_thienthantruyen42

131112_gamelandmobile_thienthantruyen43

131112_gamelandmobile_thienthantruyen44

131112_gamelandmobile_thienthantruyen45

131112_gamelandmobile_thienthantruyen46

131112_gamelandmobile_thienthantruyen47

131112_gamelandmobile_thienthantruyen48

131112_gamelandmobile_thienthantruyen49

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: