Hướng dẫn nhiệm vụ học nấu ăn Ragnarok M: Eternal Love

Hướng dẫn nhiệm vụ học nấu ăn game Ragnarok M: Eternal Love

Nấu ăn là một trong những cách khiến bạn có thể lên cấp Adventure Handbook trong Ragnarok M: Eternal Love cực kỳ nhanh chóng. Chi tiết hướng dẫn làm nhiệm vụ nấu ăn các bạn có thể tham khảo trong video ở bên dưới.

CHI TIẾT NHIỆM VỤ

Lên lâu đài ở Prontera góc 12 giờ.

Rẽ trái lên lầu.

Nói chuyện với NPC Pizza.

Sử dụng Chef’s Eagle Eye.

Đánh Rocker để lấy thịt.

Quay trở lại gặp Pizza trả nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ mới.

Đánh Lunatic lấy thịt.

Quay về Prontera gặp Pizza và học kĩ năng nấu ăn.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT:

 
Comments