Mẹo đạt điểm S trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Ngôi Sao Thời Trang: Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 – 3 (Thiếu Nữ)

Dưới đây là tổng hợp các bài thi đạt điểm S tại cấp Thiếu Nữ. Các bạn có thể thực hiện theo hoặc tham khảo để nhận được điểm đánh giá cao hơn.

Cấp Thiếu Nữ – Chặng 1

Chặng 1 của cấp Thiếu Nữ bao gồm 9 bài thi. Dưới đây là kết quả đạt điểm S của các bài thi trước đó. Các bạn có thể thực hiện theo hoặc tham khảo để nhận được điểm đánh giá cao hơn.

Bài 1

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 1-1

Bài 2

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 1-2

Bài 3

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 1-3

Bài 4

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 1-4

Bài 5

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 1-5

Bài 6

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 1-6

Bài 7

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 1-7

Bài 8

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 1-8

Bài 9

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 1-9

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: