Lộ diện trailer tuyệt đẹp về Ragnarok Mobile

Lộ diện trailer tuyệt đẹp về Ragnarok Mobile

Theo các thông tin mới cập nhật, công ty Tâm Động (Xindong) vừa công bố một trailer mới giới thiệu cận cảnh hơn về Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO). Trong trailer công bố, Tâm Động đã xác nhận các tính năng được nhiều người yêu thích trong Ragnarok Online như hệ thống thời trang hay bang hội chiến cũng sẽ có mặt trong Ragnarok Mobile.

Bên cạnh đó, Tâm Động cũng công bố nhiều hình ảnh liên quan đến hệ thống nghề nghiệp và vùng đất trong Ragnarok Mobile. Qua các hình ảnh được công bố có thể thấy Ragnarok Mobile có đồ họa rất chất lượng và tái hiện được “chất” Ragnarok Online trên nền tảng di động. Dự kiến, Ragnarok Mobile sẽ được trình làng trong năm nay tại Trung Quốc.

Các bạn quan tâm tới Ragnarok Mobile có thể tham khảo các thông tin giới thiệu bằng tiếng Trung từ trang chủ chính thức ro.xd.com.

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 01

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 02

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 03

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 04

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 05

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 06

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 07

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 08

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 09

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 10

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 11

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 12

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 13

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 14

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 15

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 16

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 17

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 18

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 19

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 20

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 21

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 22

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 24

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 25

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 26

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 28

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 29

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 30

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 31

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 32

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 33

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 34

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 35

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 36

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 37

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 38

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 39

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 40

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 41

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 42

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 43

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 44

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 45

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 46

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 47

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 48

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 49

Ragnarok Mobile (Tiên Cảnh Truyền Thuyết RO/仙境传说RO) - Ảnh 50

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: