Hệ thống linh sủng trong Hoa Thiên Cốt – Phần 4

Hệ thống linh sủng trong Hoa Thiên Cốt – Phần 4

Tiếp nối loạt bài viết giới thiệu hệ thống linh sủng trong Hoa Thiên Cốt VNG, GameLandVN Mobile tiếp tục giới thiệu đến các bạn 5 linh sủng cuối cùng trong Hoa Thiên Cốt VNG (tính đến thời điểm hiện tại), gồm: Linh Trùng, Mặc Băng, Mạnh Huyền Lãng, Sát Thiên Mạch và Vô Cấu. Đây là những linh sủng có phẩm chất cam, phẩm chất cao nhất trong Hoa Thiên Cốt VNG tính đến thời điểm hiện tại.

Linh Trùng

Phẩm chất: Cam.
Sinh lực: 14690.
Sát thương: 626

Kĩ năng Công dụng
Đánh thường Linh sủng cấp 1 mở. Phóng 3 Quang cầu về phía trước gây sát thương.
Trùng Quấy Nhiễu Linh sủng cấp 15 mở. Triệu hồi dây leo tấn công gây sát thương và định thân.
Tiên Vụ Linh sủng cấp 30 mở. Giúp bản thân và đồng đội tăng 99% né tránh.
Mẹ Cốt Đầu Người chơi cấp 25 học. Giảm sát thương phải chịu từ địch, tăng sát thương phe ta.
Phi thăng Thuộc tính
1 Tăng 65.808 SL và 2.253 sát thương
2 Tăng 98.716 SL và 2.629 sát thương
3 Tăng 131.620 SL và 3.004 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 3.460 SL
4 Tăng 164.528 SL và 3.380 sát thương
5 Tăng 197.432 SL và 3.756 sát thương
6 Tăng 230.336 SL và 4.131 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 6.920 SL
7 Tăng 263.244 SL và 4.507 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 15% né tránh
8 Tăng 296.148 SL và 4.882 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 13.840 SL
9 Tăng 493.584 SL và 7.887 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 17.300 SL
10 Tăng 542.940 SL và 8.451 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 20% né tránh
11 Tăng 592.296 SL và 9.013 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 24.220 SL
12 Tăng 641.656 SL và 9.577 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 27.680 SL
13 Tăng 691.012 SL và 10.140 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 35% né tránh
14 Tăng 760.112 SL và 11.154 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 33.493 SL
15 Tăng 836.124 SL và 12.269 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 80% chính xác
16 Tăng 919.736 SL và 13.497 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 40.526 SL
17 Tăng 1.011.712 SL và 14.846 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 10% Hút SL
18 Tăng 1.112.880 SL và 16.331 sát thương. Cùng xuất chiến với Lạc Thập Nhất, tăng Lạc Thập Nhất 49.037 SL

Mặc Băng

Phẩm chất: Cam.
Sinh lực: 6451.
Sát thương: 1838.

Kĩ năng Công dụng
Đánh thường Linh sủng cấp 1 mở. Tấn công phía trước 3 lần.
Kiếm Tiếu Linh sủng cấp 15 mở. Triệu hồi 3 thanh kiếm rơi xuống gây sát thương.
Tiêu Vân Kiếm Linh sủng cấp 30 mở. Triệu hồi 5 thần kiếm bay về phía trước gây sát thương.
Tâm Ma Phụ Thể Người chơi cấp 25 học. Biến thân Mặc Băng, hồi sinh lực mỗi giây.
Phi thăng Thuộc tính
1 Tăng 21.260 SL và 5.649 sát thương
2 Tăng 32.244 SL và 6.257 sát thương
3 Tăng 41.652 SL và 7.250 sát thương. Tăng chủ nhân 340 sát thương
4 Tăng 52.416 SL và 8.049 sát thương
5 Tăng 62.544 SL và 8.954 sát thương
6 Tăng 74.208 SL và 10.257 sát thương. Tăng chủ nhân 680 sát thương
7 Tăng 81.756 SL và 11.329 sát thương. Tăng chủ nhân 1.020 sát thương
8 Tăng 91.996 SL và 12.135 sát thương. Tăng chủ nhân 1.360 sát thương
9 Tăng 161.580 SL và 19.549 sát thương. Tăng chủ nhân 1.700 sát thương
10 Tăng 173.440 SL và 20.958 sát thương. Tăng chủ nhân 2.040 sát thương
11 Tăng 189.912 SL và 21.453 sát thương. Tăng 2.380 miễn sát thương
12 Tăng 204.720 SL và 23.035 sát thương. Tăng 2.720 miễn sát thương
13 Tăng 222.316 SL và 24.219 sát thương. Tăng 3.060 miễn sát thương
14 Tăng 244.548 SL và 26.641 sát thương. Tăng 3.366 miễn sát thương
15 Tăng 269.004 SL và 29.305 sát thương. Tăng 3.702 miễn sát thương
16 Tăng 295.900 SL và 32.235 sát thương. Tăng chủ nhân 3.614 sát thương
17 Tăng 325.492 SL và 35.459 sát thương. Tăng 4.072 miễn sát thương
18 Tăng 358.044 SL và 39.005 sát thương. Tăng chủ nhân 4.373 sát thương

Mạnh Huyền Lãng

Phẩm chất: Cam.
Sát thương: 6442.
Sinh lực: 1962.

Kĩ năng Công dụng
Đánh thường Linh sủng cấp 1 mở. Tấn công phía trước gây sát thương.
Ngự Kiếm Linh sủng cấp 15 mở. Triệu hồi 5 Vương Kiếm phóng về phía trước gây sát thương.
Chuyển Càn Khôn Linh sủng cấp 30 mở. Triệu hồi 1 Thái Cực Trận dưới chân mục tiêu gây sát thương nhiều lần.
Chân Long Hộ Người chơi cấp 25 học. Tăng miễn sát thương trong 5 giây.
Phi thăng Thuộc tính
1 Tăng 20.712 SL và 5.939 sát thương
2 Tăng 29.904 SL và 6.721 sát thương
3 Tăng 39.692 SL và 7.704 sát thương. Tăng chủ nhân 340 sát thương
4 Tăng 50.684 SL và 8.766 sát thương
5 Tăng 59.356 SL và 9.681 sát thương
6 Tăng 68.408 SL và 10.903 sát thương. Tăng chủ nhân 680 sát thương
7 Tăng 80.968 SL và 11.988 sát thương. Tăng chủ nhân 1.020 sát thương
8 Tăng 90.624 SL và 12.591 sát thương. Tăng chủ nhân 1.360 sát thương
9 Tăng 145.944 SL và 21.216 sát thương. Tăng chủ nhân 1.700 sát thương
10 Tăng 161.832 SL và 21.726 sát thương. Tăng chủ nhân 2.040 sát thương
11 Tăng 178.408 SL và 23.211 sát thương. Tăng 2.380 miễn sát thương
12 Tăng 198.556 SL và 25.419 sát thương. Tăng 2.720 miễn sát thương
13 Tăng 215.376 SL và 26.194 sát thương. Tăng 3.060 miễn sát thương
14 Tăng 236.916 SL và 28.814 sát thương. Tăng 3.366 miễn sát thương
15 Tăng 260.608 SL và 31.696 sát thương. Tăng chủ nhân 3.285 sát thương
16 Tăng 286.672 SL và 34.866 sát thương. Tăng 4.072 miễn sát thương
17 Tăng 35.340 SL và 38.353 sát thương. Tăng chủ nhân 3.975 sát thương
18 Tăng 346.876 SL và 42.189 sát thương. Tăng chủ nhân 4.372 sát thương
Tin liên quan:  Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile sẽ lên kệ vào tháng Chín

Sát Thiên Mạch

Phẩm chất: Cam.
Sinh lực: 2156.
Sát thương: 1991.

Kĩ năng Công dụng
Đánh thường Linh sủng cấp 1 mở. Múa quạt thành bão lửa gây sát thương.
Phi Đồng Phượng Linh sủng cấp 15 mở. Gọi phượng hoàng lửa tấn công 20 lần lên địch, phạm vi không ngừng mở rộng.
Hỏa Niết Bàn Linh sủng cấp 30 mở. Sát thương kèm gây hôn mê. Trọng thương có tỉ lệ hồi sinh và tăng sát thương.
Nhan Khuynh Người chơi cấp 25 học. Tăng 30% thi triển kỹ năng Hỏa, Lôi.
Phi thăng Thuộc tính
1 Tăng 6.896 SL và 5.972 sát thương
2 Tăng 10.348 SL và 6.967 sát thương
3 Tăng 13.796 SL và 7.963 sát thương, tăng 1 lần hồi sinh Sát Thiên Mạch
4 Tăng 17.248 SL và 8.958 sát thương
5 Tăng 20.696 SL và 9.954 sát thương
6 Tăng 24.144 SL và 10.949 sát thương, tăng 1 lần hồi sinh Sát Thiên Mạch
7 Tăng 27.596 SL và 11.944 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 15% bạo kích
8 Tăng 31.044 SL và 12.940 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 13.840 SL
9 Tăng 51.744 SL và 20.902 sát thương, tăng 1 lần hồi sinh Sát Thiên Mạch
10 Tăng 56.916 SL và 22.396 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 20% bạo kích
11 Tăng 62.088 SL và 23.889 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 24.220 SL
12 Tăng 67.264 SL và 25.381 sát thương, tăng 1 lần hồi sinh Sát Thiên Mạch
13 Tăng 72.436 SL và 26.875 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 30% bạo kích
14 Tăng 79.680 SL và 29.562 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 32.237 SL
15 Tăng 87.648 SL và 32.519 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 3.900 sát thương
16 Tăng 96.412 SL và 35.771 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 42.907 SL
17 Tăng 106.052 SL và 39.348 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 4.719 sát thương
18 Tăng 116.660 SL và 43.282 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 51.918 SL

Vô Cấu

Phẩm chất: Cam.
Sinh lực: 6852.
Sát thương: 1802.

Kĩ năng Công dụng
Đánh thường Linh sủng cấp 1 mở. Tấn công phía trước tung 3 liên kích.
Tứ Hoang Đạo Linh sủng cấp 15 mở. Liên tục hút sinh lực 1 mục tiêu và gây sát thương.
Quyết Luyến Cục Linh sủng cấp 30 mở. Thả ra nhiều quân cờ gây sát thương.
Tinh Vân Bàn Người chơi cấp 25 học. Hiện bàn cờ dưới chân mục tiêu trong 4 giây và tấn công 7 lần.
Phi thăng Thuộc tính
1 Tăng 20.540 SL và 2.904 sát thương
2 Tăng 29.720 SL và 6.688 sát thương
3 Tăng 39.560 SL và 7.669 sát thương. Tăng chủ nhân 340 sát thương
4 Tăng 50.668 SL và 8.723 sát thương
5 Tăng 59.252 SL và 9.632 sát thương
6 Tăng 67.812 SL và 10.839 sát thương. Tăng chủ nhân 680 sát thương
7 Tăng 80.540 SL và 11.955 sát thương. Tăng chủ nhân 1.020 sát thương
8 Tăng 90.212 SL và 12.539 sát thương. Tăng chủ nhân 1.360 sát thương
9 Tăng 145.584 SL và 21.188 sát thương. Tăng chủ nhân 1.700 sát thương
10 Tăng 161.256 SL và 21.631 sát thương. Tăng chủ nhân 2.040 sát thương
11 Tăng 177.780 SL và 23.198 sát thương. Tăng 2.380 miễn sát thương
12 Tăng 197.280 SL và 25.239 sát thương. Tăng 2.720 miễn sát thương
13 Tăng 214.624 SL và 26.034 sát thương. Tăng 3.060 miễn sát thương
14 Tăng 236.892 SL và 28.675 sát thương. Tăng 3.366 miễn sát thương
15 Tăng 259.764 SL và 31.648 sát thương. Tăng chủ nhân 3.285 sát thương
16 Tăng 286.388 SL và 34.593 sát thương. Tăng 4.072 miễn sát thương
17 Tăng 312.784 SL và 38.125 sát thương. Tăng chủ nhân 3.975 sát thương
18 Tăng 346.724 SL và 41.976 sát thương. Tăng chủ nhân 4.372 sát thương

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: