Hệ thống linh sủng trong Hoa Thiên Cốt VNG – Phần 3

Hệ thống linh sủng trong Hoa Thiên Cốt – Phần 3

Tiếp nối loạt bài viết giới thiệu hệ thống linh sủng trong Hoa Thiên Cốt VNG, hôm nay, GameLandVN Mobile sẽ giới thiệu đến các bạn 6 linh sủng có phẩm chất cam, gồm: Bạch Tử Họa, Đàn Phàm, Đông Hoa, Đông Phương Úc Khanh, Hạ Tử Huân và Khinh Thủy. Đây là những linh sủng có phẩm chất cao nhất trong Hoa Thiên Cốt VNG tính đến thời điểm hiện tại.

Bạch Tử Họa

Phẩm chất: Cam.
Sinh lực: 6902.
Sát thương: 1815.

Kĩ năng Công dụng
Đánh thường Linh sủng cấp 1 mở. Phóng kiếm băng về phía trước gây sát thương.
Đoạn Niệm Tâm Linh sủng cấp 15 mở. Gọi mưa kiếm tấn công mục tiêu đồng thời đánh ngã.
Phong Sương Kiếm Linh sủng cấp 30 mở. Triệu hồi 2 thanh kiếm hỗ trợ chiến đấu.
Tâm Thương Sinh Người chơi cấp 25 học. Triệu hồi pháp thân, tồn tại 10 giây, giúp đồng đội xung quanh không chịu sát thương.
Phi thăng Thuộc tính
1 Tăng 22.084 sinh lực và 28.257 sát thương
2 Tăng 33.128 sinh lực và 29.619 sát thương
3 Tăng 44.172 sinh lực và 51.069 sát thương. Tăng chủ nhân 340 sát thương
4 Tăng 55.216 sinh lực và 52.431 sát thương
5 Tăng 66.256 sinh lực và 53.793 sát thương
6 Tăng 77.300 sinh lực và 55.153 sát thương. Tăng chủ nhân 680 sát thương
7 Tăng 88.344 sinh lực và 56.515 sát thương. Tăng 1.020 miễn sát thương
8 Tăng 99.388 sinh lực và 57.877 sát thương. Tăng 1.360 miễn sát thương
9 Tăng 165.648 sinh lực và 59.224 sát thương. Tăng 1.700 miễn sát thương
10 Tăng 182.208 sinh lực và 60.601 sát thương. Tăng chủ nhân 2.040 sát thương
11 Tăng 198.772 sinh lực và 61.962 sát thương. Tăng chủ nhân 2.380 sát thương
12 Tăng 215.340 sinh lực và 83.412 sát thương. Tăng chủ nhân 2.720 sát thương
13 Tăng 231.904 sinh lực và 84.774 sát thương. Tăng chủ nhân 3.060 sát thương
14 Tăng 255.096 sinh lực và 93.251 sát thương. Tăng chủ nhân 30% bạo kích
15 Tăng 280.604 sinh lực và 102.576 sát thương. Tăng 3.012 miễn sát thương
16 Tăng 308.664 sinh lực và 112.834 sát thương. Tăng chủ nhân 30% kháng bạo
17 Tăng 339.528 sinh lực và 124.117 sát thương. Tăng chủ nhân 4.480 sát thương
18 Tăng 373.484 sinh lực và 136.529 sát thương. Tăng chủ nhân 4.928 sát thương

Đàn Phàm

Phẩm chất: Cam.
Sinh lực: 14578.
Sát thương: 623.

Kĩ năng Công dụng
Đánh thường Linh sủng cấp 1 mở. Tấn công về trước, tung 4 liên kích, gây sát thương.
Phân Quang Quyết Linh sủng cấp 15 mở. Kéo mục tiêu đến gần, gây choáng và sát thương.
Tiêu Dao Du Linh sủng cấp 30 mở. Triệu hồi 2 phân thân có thuộc tính bằng 80% chủ nhân.
Tam Hoa Tụ Người chơi cấp 25 học. Linh sủng hiện tại lập tức trọng thương, nhân vật hồi 20% sinh lực.
Phi thăng Thuộc tính
1 Tăng 65.540 sinh lực và 2.242 sát thương
2 Tăng 98.696 sinh lực và 2.628 sát thương
3 Tăng 131.596 sinh lực và 2.995 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 3.460 sinh lực
4 Tăng 163.336 sinh lực và 3.356 sát thương
5 Tăng 195.892 sinh lực và 3.737 sát thương
6 Tăng 228.988 sinh lực và 4.108 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 6.920 sinh lực
7 Tăng 263.196 sinh lực và 4.476 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 15% né tránh
8 Tăng 295.832 sinh lực và 4.853 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 13.840 sinh lực
9 Tăng 490.844 sinh lực và 7.860 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 17.300 sinh lực
10 Tăng 537.840 sinh lực và 8.373 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 20% né tránh
11 Tăng 589.184 sinh lực và 8.989 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 24.220 sinh lực
12 Tăng 636.532 sinh lực và 9.565 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 27.680 sinh lực
13 Tăng 684.476 sinh lực và 10.071 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 35% né tránh
14 Tăng 752.892 sinh lực và 11.068 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 33.493 sinh lực
15 Tăng 829.512 sinh lực và 12.219 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 80% chính xác
16 Tăng 912.808 sinh lực và 13.471 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 40.526 sinh lực
17 Tăng 1.003.752 sinh lực và 14.701 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 10% Hút sinh lực
18 Tăng 1.102.832 sinh lực và 16.283 sát thương. Xuất chiến cùng Lạc Thập Nhất, Lạc Thập Nhất tăng 49.037 sinh lực

Đông Hoa

Phẩm chất: Cam.
Sinh lực: 6377.
Sát thương: 1959.

Kĩ năng Công dụng
Đánh thường Linh sủng cấp 1 mở. Tạo ra 2 hình xoắn ốc, gây sát thương, có tỉ lệ xuyên thấu.
Kim Tiên Nộ Linh sủng cấp 15 mở. Phóng 2 sóng xung kích, trúng địch gây sát thương.
Thiên Quang Linh sủng cấp 30 mở. Tiến thẳng phía trước, địch chạm phải chịu sát thương.
Mất Tự Chủ Người chơi cấp 25 học. Bắn một vòng đạn ra xung quanh, gây sát thương.
Phi thăng Thuộc tính
1 Tăng 22.044 sinh lực và 28.186 sát thương
2 Tăng 33.096 sinh lực và 29.483 sát thương
3 Tăng 43.968 sinh lực và 51.007 sát thương. Tăng chủ nhân 340 sát thương
4 Tăng 55.156 sinh lực và 52.209 sát thương
5 Tăng 65.984 sinh lực và 53.677 sát thương
6 Tăng 77.236 sinh lực và 54.977 sát thương. Tăng chủ nhân 680 sát thương
7 Tăng 88.192 sinh lực và 56.176 sát thương. Tăng 1.020 miễn sát thương
8 Tăng 98.624 sinh lực và 57.814 sát thương. Tăng 1.360 miễn sát thương
9 Tăng 165.396 sinh lực và 59.023 sát thương. Tăng 1.700 miễn sát thương
10 Tăng 180.888 sinh lực và 60.356 sát thương. Tăng chủ nhân 2.040 sát thương
11 Tăng 197.944 sinh lực và 61.618 sát thương. Tăng chủ nhân 2.380 sát thương
12 Tăng 214.820 sinh lực và 82.666 sát thương. Tăng chủ nhân 2.720 sát thương
13 Tăng 230.368 sinh lực và 84.510 sát thương. Tăng chủ nhân 3.060 sát thương
14 Tăng 252.544 sinh lực và 92.752 sát thương. Tăng chủ nhân 30% bạo kích
15 Tăng 279.172 sinh lực và 101.952 sát thương. Tăng 3.012 miễn sát thương
16 Tăng 306.656 sinh lực và 111.878 sát thương. Tăng chủ nhân 30% kháng bạo
17 Tăng 337.532 sinh lực và 123.781 sát thương. Tăng chủ nhân 4.480 sát thương
18 Tăng 372.556 sinh lực và 136.470 sát thương. Tăng chủ nhân 4.928 sát thương

Đông Phương Úc Khanh

Phẩm chất: Cam.
Sinh lực: 6490.
Sát thương: 1939.

Kĩ năng Công dụng
Đánh thường Linh sủng cấp 1 mở. Phóng cầu ma về phía trước gây sát thương.
Khước Ma Linh sủng cấp 15 mở. Triệu hồi 4 tia sét tấn công.
Hấp Tinh Linh sủng cấp 30 mở. Dẫn dụ địch xung quanh, tạo nhiều lần sát thương và 1 lần phát nổ cực mạnh.
Độn Giáp Người chơi cấp 25 học. Tăng phản đòn sát thương từ địch.
Tin liên quan:  Dota Truyền Kỳ: Tổng quan về Magina
Phi thăng Thuộc tính
1 Tăng 20.828 sinh lực và 5.704 sát thương
2 Tăng 29.572 sinh lực và 6.908 sát thương
3 Tăng 40.036 sinh lực và 7.624 sát thương. Tăng 340 miễn sát thương
4 Tăng 49.260 sinh lực và 8.481 sát thương
5 Tăng 61.644 sinh lực và 9.412 sát thương
6 Tăng 28.840 sinh lực và 10.664 sát thương. Tăng 680 miễn sát thương
7 Tăng 78.752 sinh lực và 11.446 sát thương. Tăng chủ nhân 1.020 sát thương
8 Tăng 90.528 sinh lực và 12.246 sát thương. Tăng 1.360 miễn sát thương
9 Tăng 151.972 sinh lực và 20.874 sát thương. Tăng chủ nhân 1.700 sát thương
10 Tăng 163.372 sinh lực và 22.071 sát thương. Tăng chủ nhân 7% phản đòn sát thương
11 Tăng 187.156 sinh lực và 23.893 sát thương. Tăng chủ nhân 2.380 sát thương
12 Tăng 202.092 sinh lực và 24.036 sát thương. Tăng chủ nhân 10% phản đòn sát thương
13 Tăng 207.912 sinh lực và 25.612 sát thương. Tăng chủ nhân 3.060 sát thương
14 Tăng 228.704 sinh lực và 28.173 sát thương. Tăng chủ nhân 13% phản đòn sát thương
15 Tăng 251.572 sinh lực và 30.991 sát thương. Tăng chủ nhân 3.702 sát thương
16 Tăng 276.732 sinh lực và 34.090 sát thương. Tăng chủ nhân 3.060 sát thương
17 Tăng 304.400 sinh lực và 37.499 sát thương. Tăng chủ nhân 4.480 sát thương
18 Tăng 334.848 sinh lực và 41.249 sát thương. Tăng chủ nhân 4.928 sát thương

Hạ Tử Huân

Phẩm chất: Cam.
Sinh lực: 6717.
Sát thương: 1838.

Kĩ năng Công dụng
Đánh thường Linh sủng cấp 1 mở. Tạo ra cầu băng và cầu lửa gây sát thương.
Phù Đồ Linh sủng cấp 15 mở. Tạo màn sương tím, kẻ địch trong phạm vi bị sát thương nhiều lần.
Tiên Ảnh Thuật Linh sủng cấp 30 mở. Triệu hồi 2 phân thân cùng chiến đấu.
Quỷ Họa Người chơi cấp 25 học. Biến thân thành Hạ Tử Huân, chân khí hộ thể không bị giảm trừ.
Phi thăng Thuộc tính
1 Tăng 20.616 sinh lực và 5.632 sát thương
2 Tăng 32.512 sinh lực và 6.395 sát thương
3 Tăng 41.532 sinh lực và 7.398 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 3.460 sinh lực
4 Tăng 52.624 sinh lực và 8.441 sát thương
5 Tăng 61.464 sinh lực và 9.068 sát thương
6 Tăng 73.192 sinh lực và 9.901 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 6.920 sinh lực
7 Tăng 85.240 sinh lực và 10.709 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 2.040 miễn sát thương
8 Tăng 93.896 sinh lực và 12.242 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 13.840 sinh lực
9 Tăng 160.948 sinh lực và 19.398 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 17.300 sinh lực
10 Tăng 169.132 sinh lực và 21.085 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 4.080 miễn sát thương
11 Tăng 189.460 sinh lực và 22.597 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 24.220 sinh lực
12 Tăng 202.936 sinh lực và 23.259 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 27.680 sinh lực
13 Tăng 217.560 sinh lực và 24.507 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 6.120 miễn sát thương
14 Tăng 239.316 sinh lực và 26.958 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 3.350 sát thương
15 Tăng 263.248 sinh lực và 29.653 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 36.842 sinh lực
16 Tăng 289.572 sinh lực và 32.619 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 8.145 miễn sát thương
17 Tăng 318.528 sinh lực và 35.881 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 4.459 sát thương
18 Tăng 350.384 sinh lực và 39.469 sát thương. Cùng xuất chiến với Bạch Tử Họa, tăng Bạch Tử Họa 9.856 miễn sát thương

Khinh Thủy

Phẩm chất: Cam.
Sinh lực: 6549.
Sát thương: 1815.

Kĩ năng Công dụng
Đánh thường Linh sủng cấp 1 mở. Tấn công liên tục về phía trước gây sát thương.
Tướng Tư Thành Lệ Linh sủng cấp 15 mở. Trị liệu cho đồng đội xung quanh.
Bách Chuyển Linh sủng cấp 30 mở. Lấy bản thân làm trung tâm, phóng ra 7 tàn ảnh gây sát thương.
Hậu Chu Vương Người chơi cấp 25 học. Tăng bạo kích và sát thương bạo kích.
Phi thăng Thuộc tính
1 Tăng 21.084 sinh lực và 5.435 sát thương
2 Tăng 32.628 sinh lực và 6.230 sát thương
3 Tăng 43.136 sinh lực và 7.438 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 3.460 sinh lực
4 Tăng 51.996 sinh lực và 8.150 sát thương
5 Tăng 64.332 sinh lực và 9.191 sát thương
6 Tăng 75.200 sinh lực và 10.085 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 6.920 sinh lực
7 Tăng 82.372 sinh lực và 10.995 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 2.040 miễn sát thương
8 Tăng 92.732 sinh lực và 11.746 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 13.840 sinh lực
9 Tăng 154.528 sinh lực và 18.748 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 17.300 sinh lực
10 Tăng 169.932 sinh lực và 19.861 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 4.080 miễn sát thương
11 Tăng 184.876 sinh lực và 21.462 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 24.220 sinh lực
12 Tăng 205.564 sinh lực và 22.756 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 27.680 sinh lực
13 Tăng 219.592 sinh lực và 24.936 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 6.120 miễn sát thương
14 Tăng 241.552 sinh lực và 27.429 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 6.732 miễn dát thương
15 Tăng 265.704 sinh lực và 30.174 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 3.684 sát thương
16 Tăng 292.272 sinh lực và 33.189 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 8.146 miễn sát thương
17 Tăng 321.508 sinh lực và 36.509 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 4.457 sát thương
18 Tăng 353.656 sinh lực và 40.162 sát thương. Cùng xuất chiến với Mạnh Huyền Lãng, tăng Mạnh Huyền Lãng 49.036 sinh lực

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: