Hệ thống linh sủng trong Hoa Thiên Cốt – Phần 2

Hệ thống linh sủng trong Hoa Thiên Cốt – Phần 2

Tiếp nối loạt bài viết giới thiệu hệ thống linh sủng trong Hoa Thiên Cốt, hôm nay, GameLandVN Mobile sẽ giới thiệu đến các bạn 6 linh sủng có phẩm chất tím, gồm: Doãn Thượng Phiêu, Lạc Thập Nhất, Nghê Mạn Thiên, Thanh Dương, Thiền Xuân Thu và Vân Ế. Mời các bạn cùng theo dõi nhé!

Doãn Thượng Phiêu

Phẩm chất: Tím.
Sinh lực: 5022.
Sát thương: 1246.

Kĩ năng Công dụng
Đánh thường Linh sủng cấp 1 mở. Tấn công về phía trước, gây sát thương.
Lôi Quang Kiếm Linh sủng cấp 15 mở. Phóng 8 cầu điện ra xung quanh, gây sát thương.
Ma Nha Trảm Linh sủng cấp 30 mở. Phóng kiếm khí về phía trước, gây sát thương.
Yêu Hồn Phá Người chơi cấp 25 học. Trong 5 giây diệt kẻ địch bất kỳ, trong 12,5 giây sẽ tăng sát thương.
Phi thăng Thuộc tính
1 Tăng 16140 sinh lực và 3665 sát thương
2 Tăng 24156 sinh lực và 1336 sát thương
3 Tăng 31752 sinh lực và 4858 sát thương. Tăng chủ nhân 204 sát thương
4 Tăng 38784 sinh lực và 5598 sát thương
5 Tăng 47568 sinh lực và 6103 sát thương
6 Tăng 54736 sinh lực và 6779 sát thương. Tăng chủ nhân 408 sát thương
7 Tăng 65504 sinh lực và 7398 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 20% chính xác
8 Tăng 73184 sinh lực và 8170 sát thương. Tăng chủ nhân 816 sát thương
9 Tăng 122572 sinh lực và 12937 sát thương. Tăng chủ nhân 1020 sát thương
10 Tăng 129508 sinh lực và 14268 sát thương. Tăng chủ nhân 1224 sát thương
11 Tăng 141612 sinh lực và 14688 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 60% chính xác
12 Tăng 159460 sinh lực và 15561 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 16608 sinh lực
13 Tăng 170772 sinh lực và 16578 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 18684 sinh lực
14 Tăng 187852 sinh lực và 18236 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 20552 sinh lực
15 Tăng 206640 sinh lực và 20060 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 30% sát thương bạo kích
16 Tăng 227304 sinh lực và 22066 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 22607 sinh lực
17 Tăng 250036 sinh lực và 24273 sát thương. Tăng chủ nhân 2385 sát thương
18 Tăng 275040 sinh lực và 26701 sát thương. Cùng xuất chiến với Thiền Xuân Thu, tăng Thiền Xuân Thu 35% sát thương bạo kích

Lạc Thập Nhất

Phẩm chất: Tím.
Sinh lực: 4757.
Sát thương: 1314.

Kĩ năng Công dụng
Đánh thường Linh sủng cấp 1 mở. Tấn công phía trước 3 lần gây sát thương.
Kính Thủy Nguyệt Linh sủng cấp 15 mở. Dùng Ngũ Tiên Trảm gây sát thương, sau đó tạo ra Nguyệt Nha Trảm đánh bay địch.
Lưu Quang Băng Linh sủng cấp 30 mở. Tạo ra cột sáng lam, địch trúng đòn sẽ bị sát thương liên tục và đóng băng.
Huyền Hoa Giản Người chơi cấp 25 học. Mỗi lần tấn công, chuyển hóa sát thương thành sinh lực.
Phi thăng Thuộc tính
1 Tăng 14.828 sinh lực và 3.853 sát thương
2 Tăng 22.792 sinh lực và 4.593 sát thương
3 Tăng 29.948 sinh lực và 5.243 sát thương. Cùng xuất chiến với Linh Trùng, tăng Linh Trùng 2.076 sinh lực
4 Tăng 38.420 sinh lực và 5.899 sát thương
5 Tăng 45.292 sinh lực và 6.656 sát thương
6 Tăng 53.572 sinh lực và 7.200 sát thương. Cùng xuất chiến với Đào Hoa Tinh, tăng Đào Hoa Tinh 50% chính xác
7 Tăng 61.876 sinh lực và 7.763 sát thương. Cùng xuất chiến với Linh Trùng, tăng Linh Trùng 4.152 sinh lực
8 Tăng 67.372 sinh lực và 8.785 sát thương. Cùng xuất chiến với Đào Hoa Tinh, tăng Đào Hoa Tinh 2.465 sát thương
9 Tăng 112.860 sinh lực và 13.735 sát thương. Cùng xuất chiến với Linh Trùng, tăng Linh Trùng 1.224 sát thương
10 Tăng 123.364 sinh lực và 14.694 sát thương. Cùng xuất chiến với Đào Hoa Tinh, tăng Đào Hoa Tinh 2.856 sát thương
11 Tăng 136.920 sinh lực và 16.071 sát thương. Cùng xuất chiến với Linh Trùng, tăng Linh Trùng 49.824 sinh lực
12 Tăng 151.248 sinh lực và 16.882 sát thương. Cùng xuất chiến với Đào Hoa Tinh, tăng Đào Hoa Tinh 87.615 sinh lực
13 Tăng 156.144 sinh lực và 17.698 sát thương. Cùng xuất chiến với Linh Trùng, tăng Linh Trùng 6.120 sát thương
14 Tăng 171.760 sinh lực và 19.468 sát thương. Cùng xuất chiến với Linh Trùng, tăng Linh Trùng 66.316 sinh lực
15 Tăng 188.936 sinh lực và 21.415 sát thương. Cùng xuất chiến với Linh Trùng, tăng Linh Trùng 72.947 sinh lực
16 Tăng 207.832 sinh lực và 23.557 sát thương. Cùng xuất chiến với Linh Trùng, tăng Linh Trùng 8.146 sát thương
17 Tăng 228.616 sinh lực và 25.913 sát thương. Cùng xuất chiến với Linh Trùng, tăng Linh Trùng 88.267 sinh lực
18 Tăng 251.480 sinh lực và 28.505 sát thương. Cùng xuất chiến với Linh Trùng, tăng Linh Trùng 9.856 sát thương

Nghê Mạn Thiên

Phẩm chất: Tím.
Sinh lực: 5023.
Sát thương: 1268.

Kĩ năng Công dụng
Đánh thường Linh sủng cấp 1 mở. Tấn công về phía trước, gây sát thương.
Vọng Xuyên Thủy Linh sủng cấp 15 mở. Tạo ra 1 trụ nước dưới chân mục tiêu, trong phạm vi sẽ gây nhiều lần sát thương.
Nghê Thường Vũ Y Linh sủng cấp 30 mở. Dẫn dụ địch xung quanh, tạo nhiều lần sát thương, sau đó phát nổ cực mạnh.
Quy Nguyên Pháp Người chơi cấp 25 học. Trong 8 giây né +50%.
Phi thăng Thuộc tính
1 Tăng 16.024 sinh lực và 3.876 sát thương
2 Tăng 23.488 sinh lực và 4.447 sát thương
3 Tăng 32.056 sinh lực và 5.028 sát thương. Tăng chủ nhân 204 sát thương
4 Tăng 39.356 sinh lực và 5.560 sát thương
5 Tăng 46.240 sinh lực và 6.158 sát thương
6 Tăng 53.856 sinh lực và 6.840 sát thương. Tăng chủ nhân 408 sát thương
7 Tăng 61.196 sinh lực và 7.733 sát thương. Tăng chủ nhân 612 sát thương
8 Tăng 70.016 sinh lực và 8.113 sát thương. Tăng chủ nhân 816 sát thương
9 Tăng 116.256 sinh lực và 12.972 sát thương. Tăng chủ nhân 1.020 sát thương
10 Tăng 126.160 sinh lực và 13.942 sát thương. Tăng chủ nhân 1.224 sát thương
11 Tăng 142.048 sinh lực và 15.460 sát thương. Tăng 1.428 miễn sát thương
12 Tăng 154.408 sinh lực và 16.080 sát thương. Tăng 1.632 miễn sát thương
13 Tăng 163.608 sinh lực và 17.545 sát thương. Tăng 1.836 miễn sát thương
14 Tăng 197.972 sinh lực và 19.300 sát thương. Tăng chủ nhân 1.629 hỏa công
15 Tăng 217.772 sinh lực và 21.230 sát thương. Tăng chủ nhân 1.792 hỏa công
16 Tăng 239.552 sinh lực và 23.353 sát thương. Tăng chủ nhân 1.971 hỏa công
17 Tăng 263.508 sinh lực và 25.689 sát thương. Tăng 2.688 miễn sát thương
18 Tăng 289.860 sinh lực và 28.258 sát thương. Tăng chủ nhân 2.385 sinh lực
Tin liên quan:  DTTK: Helsing và Donar tham chiến

Thanh Dương

Phẩm chất: Tím.
Sinh lực: 4891.
Sát thương: 1255.

Kĩ năng Công dụng
Đánh thường Linh sủng cấp 1 mở. Phóng ra Bán Nguyệt Trảm gây sát thương.
Băng Phong Chú Linh sủng cấp 15 mở. Phóng ra nhiều bùa chú gây sát thương.
Tam Thanh Quang Linh sủng cấp 30 mở. Phong chân khí về phía trước gây nhiều lần sát thương.
Tứ Hoang Kinh Người chơi cấp 25 học. Khi sinh lực mục tiêu dưới 40% sẽ gây thêm sát thương.
Phi thăng Thuộc tính
1 Tăng 16.056 sinh lực và 3.663 sát thương
2 Tăng 24.168 sinh lực và 4.502 sát thương
3 Tăng 32.200 sinh lực và 5.021 sát thương. Tăng chủ nhân 204 sát thương
4 Tăng 38.780 sinh lực và 5.777 sát thương
5 Tăng 48.176 sinh lực và 6.381 sát thương
6 Tăng 56.176 sinh lực và 7.017 sát thương. Tăng chủ nhân 408 sát thương
7 Tăng 62.068 sinh lực và 7.444 sát thương. Tăng chủ nhân 612 sát thương
8 Tăng 71.096 sinh lực và 7.923 sát thương. Cùng xuất chiến với Vân Ế, tăng Vân Ế 18% bạo kích
9 Tăng 121.452 sinh lực và 12.787 sát thương. Tăng chủ nhân 1.020 sát thương
10 Tăng 132.712 sinh lực và 14.029 sát thương. Tăng chủ nhân 1.224 sát thương
11 Tăng 144.708 sinh lực và 15.156 sát thương. Cùng xuất chiến với Vân Ế, tăng Vân Ế 14.532 sinh lực
12 Tăng 154.620 sinh lực và 16.461 sát thương. Cùng xuất chiến với Vân Ế, tăng Vân Ế 32% bạo kích
13 Tăng 162.108 sinh lực và 17.443 sát thương. Cùng xuất chiến với Vân Ế, tăng Vân Ế 18.684 sinh lực
14 Tăng 178.320 sinh lực và 19.188 sát thương. Cùng xuất chiến với Vân Ế, tăng Vân Ế 20.552 sinh lực
15 Tăng 196.152 sinh lực và 21.107 sát thương. Cùng xuất chiến với Vân Ế, tăng Vân Ế 38% bạo kích
16 Tăng 215.768 sinh lực và 23.218 sát thương. Cùng xuất chiến với Vân Ế, tăng Vân Ế 24.868 sinh lực
17 Tăng 237.348 sinh lực và 25.540 sát thương. Cùng xuất chiến với Vân Ế, tăng Vân Ế 40% né tránh
18 Tăng 261.084 sinh lực và 28.094 sát thương. Tăng chủ nhân 2.624 sát thương

Thiền Xuân Thu

Phẩm chất: Tím.
Sinh lực: 4777.
Sát thương: 1339.

Kĩ năng Công dụng
Đánh thường Linh sủng cấp 1 mở. Ra đòn nhiều lần về phía trước gây sát thương.
Ảo Ma Tung Linh sủng cấp 15 mở. Phóng 3 Tàn Ảnh về phía trước gây sát thương.
Liệt Diệm Bạo Linh sủng cấp 30 mở. Xoay tròn tạo sát thương nhiều lần, lần cuối tạo gió xoáy.
Phù Trầm Đoạn Người chơi cấp 25 mở. Giảm sát thương phải chịu.
Phi thăng Thuộc tính
1 Tăng 25.208 sinh lực và 4.036 sát thương
2 Tăng 36.172 sinh lực và 4.662 sát thương
3 Tăng 49.484 sinh lực và 5.480 sát thương. Cùng xuất chiến với Sát Thiên Mạch, tăng Sát Thiên Mạch 2.076 sinh lực
4 Tăng 61.852 sinh lực và 5.970 sát thương
5 Tăng 73.256 sinh lực và 6.518 sát thương
6 Tăng 85.200 sinh lực và 7.511 sát thương. Cùng xuất chiến với Sát Thiên Mạch, tăng Sát Thiên Mạch 1% Hút sinh lực
7 Tăng 96.444 sinh lực và 7.860 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 8.200 sinh lực
8 Tăng 107.712 sinh lực và 8.548 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 5.950 sát thương
9 Tăng 181.012 sinh lực và 13.758 sát thương. Cùng xuất chiến với Sát Thiên Mạch, tăng Sát Thiên Mạch 18.684 sinh lực
10 Tăng 204.696 sinh lực và 14.905 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 60% bạo kích
11 Tăng 227.752 sinh lực và 15.769 sát thương. Cùng xuất chiến với Sát Thiên Mạch, tăng Sát Thiên Mạch 31.140 sinh lực
12 Tăng 237.468 sinh lực và 17.560 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 80% bạo kích
13 Tăng 266.028 sinh lực và 18.448 sát thương. Cùng xuất chiến với Sát Thiên Mạch, tăng Sát Thiên Mạch 6% Hút sinh lực
14 Tăng 292.632 sinh lực và 20.293 sát thương. Cùng xuất chiến với Sát Thiên Mạch, tăng Sát Thiên Mạch 41.447 sinh lực
15 Tăng 321.896 sinh lực và 22.323 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 11.594 sát thương
16 Tăng 354.088 sinh lực và 24.556 sát thương. Cùng xuất chiến với Sát Thiên Mạch, tăng Sát Thiên Mạch 50.151 sinh lực
17 Tăng 389.500 sinh lực và 24.556 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 50.151 sát thương
18 Tăng 428.452 sinh lực và 29.714 sát thương. Cùng xuất chiến với Sát Thiên Mạch, tăng Sát Thiên Mạch 12% Hút sinh lực

Vân Ế

Phẩm chất: Tím.
Sinh lực: 13268.
Sát thương: 537.

Kĩ năng Công dụng
Đánh thường Linh sủng cấp 1 mở. Vung kiếm về phía trước tấn công nhiều lần.
Thục Ngự Kiếm Linh sủng cấp 15 mở. Triệu hồi kiếm rơi xuống, gây sát thương.
Ảnh Phân Thân Linh sủng cấp 30 mở. Triệu hồi 2 phân thân cùng xuất chiến.
Tàn Ảnh Người chơi cấp 25 học. Biến thành Vân Ế, tăng 30% miễn thương.
Phi thăng Thuộc tính
1 Tăng 42.368 sinh lực và 1.576 sát thương
2 Tăng 65.556 sinh lực và 1.915 sát thương
3 Tăng 84.364 sinh lực và 2.103 sát thương, tăng chủ nhân 204 sát thương
4 Tăng 103.236 sinh lực và 2.493 sát thương
5 Tăng 127.160 sinh lực và 2.634 sát thương
6 Tăng 146.952 sinh lực và 2.984 sát thương, tăng chủ nhân 408 sát thương
7 Tăng 166.556 sinh lực và 3.219 sát thương, tăng chủ nhân 612 sát thương
8 Tăng 192.288 sinh lực và 3.510 sát thương, tăng chủ nhân 816 sát thương
9 Tăng 325.480 sinh lực và 5.779 sát thương, tăng chủ nhân 1.020 sát thương
10 Tăng 353.604 sinh lực và 6.022 sát thương, tăng chủ nhân 1.224 sát thương
11 Tăng 387.388 sinh lực và 6.478 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 14.532 sinh lực
12 Tăng 414.756 sinh lực và 6.978 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 16.608 sinh lực
13 Tăng 451.464 sinh lực và 7.351 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 100% chính xác
14 Tăng 496.612 sinh lực và 8.087 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 20.096 sinh lực
15 Tăng 546.276 sinh lực và 8.896 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 22.105 sinh lực
16 Tăng 600.904 sinh lực và 9.786 sát thương, tăng 2.168 sát thương
17 Tăng 660.996 sinh lực và 10.765 sát thương, tăng 2.385 sát thương
18 Tăng 727.096 sinh lực và 11.842 sát thương. Cùng xuất chiến với Doãn Thượng Phiêu, tăng Doãn Thượng Phiêu 29.422 sinh lực

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: