Liên Quân tung MV cực chất quảng bá Liliana Nữ Thần F1

Liên Quân tung MV cực chất quảng bá Liliana Nữ Thần F1

Chiều tối ngày 28/03/2020, Garena Việt Nam đã tung ra một MV cực chất để quảng bá nhóm trang phục Hyperion mới sắp có mặt trong Liên Quân Mobile, gồm: Liliana Nữ Thần F1, Arum Thỏ May Mắn và Ilumia Nữ Hoàng Khí Giới. Theo các thông tin mà Garena Việt Nam công bố, toàn bộ nội dung trong MV, bao gồm nhạc và phần 3D hình ảnh/chuyển động đều được thực hiện 100% bởi đội ngũ Việt Nam. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết hơn về nhóm trang phục này như cách sở hữu và giá bán chưa được công bố.

Cập nhật: Ba trang phục mới Liliana Nữ Thần F1, Arum Thỏ May Mắn và Ilumia Nữ Hoàng Khí Giới là phần thưởng của Sổ Sứ Mệnh Mùa 16 ra mắt vào ngày 01/04 và kết thúc vào ngày 30/04/2020. Ilumia Nữ Hoàng Khí Giới là phần thưởng cấp 1, Liliana Nữ Thần F1 là phần thưởng cấp 20 và Arum Thỏ May Mắn là phần thưởng cấp 60.

Sổ Sứ Mệnh Mùa 16 Liên Quân Mobile

LỜI BÀI HÁT “RACING THROUGH CITY”

0:00 – 0:15 Intro
L.I.A in da house.
With a brand new song.

0:15 – 0:32 Liliana, Arum, Ilumia
Rock it our way (and) it will never ever let you down (yes)
Go with the flow – just don’t need to worry about (do it)
Racing’ through the city (huh) and feel the wind against your cheek
Don’t ask us how – you will know it when you feel it

0:32 – 48 Rap – Liliana
I’m so fast you can’t take me down but ya can’t know that (hah) – till now (and)
We’re so lit just too much to give but you want a piece – of this (oh)
How I like those engines make sounds and that does make my mind – go wow (hah)
That’s my girl standing there Arum – queen of magic and your heart – go boom

Tin liên quan:  Đoàn Thị có mặt trong Kiếm Thế Mobile

0:48 – 1:03 Liliana, Arum, Ilumia
Rock it our way (and) it will never ever let you down (yes)
Go with the flow – and don’t need to worry about (do it)
Racing’ through the city (huh) and feel the wind against your cheek
Don’t ask us how – you will know it when you feel it

1:04 – 1:19 Arum
The world ain’t not enough – We deserve to have it all
But you should be the – best – to get us steps by steps
So what do you know? – Show ya where to go
Follow our style and we get the vibe from you

1:20 – 1:38 Drop

Rap 2
It’s my name on top the game The race queen Liliana
What ya got- Showing how you drift It makes me feel so hot
All the curves you draw from your wheel It’s the sexist thing that I knew
For the right guy Imma say Meow – For the macho, this queen may fell

1:38 – 1:54 Liliana, Arum, Ilumia
Rock it our way (and) it will never ever let you down (yes)
Go with the flow – and don’t need to worry about (do it)
Racing’ through the city (huh) and feel the wind against your cheek
Don’t ask us how – you will know it when you feel it

Drop
The world ain’t not enough – We deserve to have it all
But you should be the – best – to get us steps by steps
So what do you know? – Show ya where to go
Follow our style and we get the vibe from you

LILIANA NỮ THẦN F1 (LILIANA RACING GIRL)

LILIANA NỮ THẦN F1 LILIANA RACING GIRL - Hình ảnh 01

LILIANA NỮ THẦN F1 LILIANA RACING GIRL - Hình ảnh 02

LILIANA NỮ THẦN F1 LILIANA RACING GIRL - Hình ảnh 03

LILIANA NỮ THẦN F1 LILIANA RACING GIRL - Hình ảnh 04

LILIANA NỮ THẦN F1 LILIANA RACING GIRL - Hình ảnh 05

LILIANA NỮ THẦN F1 LILIANA RACING GIRL - Hình ảnh 06

LILIANA NỮ THẦN F1 LILIANA RACING GIRL - Hình ảnh 07

LILIANA NỮ THẦN F1 LILIANA RACING GIRL - Hình ảnh 08

LILIANA NỮ THẦN F1 LILIANA RACING GIRL - Hình ảnh 09

LILIANA NỮ THẦN F1 LILIANA RACING GIRL - Hình ảnh 10

LILIANA NỮ THẦN F1 LILIANA RACING GIRL - Hình ảnh 11

LILIANA NỮ THẦN F1 LILIANA RACING GIRL - Hình ảnh 12

LILIANA NỮ THẦN F1 LILIANA RACING GIRL - Hình ảnh 13

LILIANA NỮ THẦN F1 LILIANA RACING GIRL - Hình ảnh 14

LILIANA NỮ THẦN F1 LILIANA RACING GIRL - Hình ảnh 15

ARUM THỎ MAY MẮN (ARUM BUNNY GIRL)

ARUM THỎ MAY MẮN ARUM BUNNY GIRL - Hình ảnh 01

ARUM THỎ MAY MẮN ARUM BUNNY GIRL - Hình ảnh 02

ARUM THỎ MAY MẮN ARUM BUNNY GIRL - Hình ảnh 03

ARUM THỎ MAY MẮN ARUM BUNNY GIRL - Hình ảnh 04

ARUM THỎ MAY MẮN ARUM BUNNY GIRL - Hình ảnh 05

ARUM THỎ MAY MẮN ARUM BUNNY GIRL - Hình ảnh 06

ARUM THỎ MAY MẮN ARUM BUNNY GIRL - Hình ảnh 07

ILUMIA NỮ HOÀNG KHÍ GIỚI (ILUMIA ARMS QUEEN)

ILUMIA NỮ HOÀNG KHÍ GIỚI ILUMIA ARMS QUEEN - Hình ảnh 01

ILUMIA NỮ HOÀNG KHÍ GIỚI ILUMIA ARMS QUEEN - Hình ảnh 02

ILUMIA NỮ HOÀNG KHÍ GIỚI ILUMIA ARMS QUEEN - Hình ảnh 03

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: