Liên Quân Mobile: Chi tiết bản cập nhật ngày 24/10/2019

Liên Quân Mobile: Chi tiết bản cập nhật ngày 24/10/2019

Bản cập nhật ngày 24/10/2019 của Liên Quân Mobile sẽ giảm sức mạnh của phù hiệu Ma Tính, cân bằng lại Nakroth, Superman, Fennik, Zip, Raz, Lữ Bố, Krixi, Slimz và tăng khả năng miễn thương cùng hồi máu của nhà chính.

Liên Quân Mobile: Chi tiết bản cập nhật ngày 24/10/2019

CÂN BẰNG PHÙ HIỆU

Ma Tính

Thời gian hồi lại các chiêu khác sau khi tung chiêu cuối giảm từ 50% xuống còn 30%.

CÂN BẰNG TƯỚNG

Nakroth

Bồi Thẩm Đoàn (Chiêu 1): Thời gian hồi chiêu giảm từ 10 – 6,5 xuống còn 10 – 6 giây.

Nguồn Cơn Rắc Rối (Chiêu 2): Thời gian hồi chiêu giảm từ 6 giây xuống còn 5,5 giây.

Superman

Siêu Năng Lực (Chiêu 1): Thời gian hồi chiêu giảm từ 9/8.2/7.4/6.6/5.8/5 giây xuống còn 8/7.2/6.4/5.6/4.8/4 giây.

Superman (Chiêu cuối): Thời gian hồi chiêu giảm từ 70/60/50 giây xuống còn 60/50/40 giây.

Fennik

Xá Thun (Nội tại): Tầm đánh cơ bản của Fennik giảm từ 7,25m xuống còn 6,75m.

Zip

Béo Đô Đô (Nội tại): Miễn thương khi biến lớn giảm từ 30% xuống còn 20%.

Ác Hận (Chiêu 1): Năng lượng tiêu hao giảm từ 80 – 105 xuống còn 75 – 100.

Khí Thôn (Chiêu 2): Năng lượng tiêu hao giảm từ 125 – 150 xuống còn 110 – 135.

Raz

Cú Đấm Thăng Hoa (Chiêu 1): Nội năng tiêu hao giảm từ 70 xuống còn 60.

Cú Đấm Chân Không (Chiêu 2): Sát thương gây ra thay đổi từ 500/570/640/710/780/850 (+90% công phép) sát thương phép thành 550/630/710/790/870/950 (+100% công phép) sát thương phép. Tốc chạy của nạn nhân trúng chiêu tăng từ 60/66/72/78/84/90% lên 90% ở mọi cấp độ.

Tin liên quan:  Box Gaming công bố đội hình ĐTDV Mùa Xuân 2019

Tả Xung Hữu Đột (Chiêu cuối): Nội năng tiêu hao giảm từ 110 xuống còn 100.

Lữ Bố

Chúa Tể (Nội tại): Tốc đánh cộng dồn tăng từ 5 lần lên 10 lần, thời gian duy trì tăng từ 3 giây lên 5 giây.

Xích Thố (Chiêu 1): Bổ sung thêm hiệu ứng làm choáng 0,35 giây sau khi bị hất tung.

Krixi

Bướm Ảo (Chiêu 1): Sát thương phép thay đổi từ 450/530/610/690/770/850 (+85% công phép) thành 460/520/580/640/700/760 (+75% công phép).

Mưa Sao Băng (Chiêu cuối): Sát thương phép giảm từ 275/350/425 (+60% công phép) xuống còn 250/325/400 (+60% công phép).

Slimz

Tầm đánh giảm từ 7,5m xuống còn 7,25m.

CÂN BẰNG CHIẾN TRƯỜNG

Miễn thương khi không có lính của nhà chính tăng từ 75% lên 80%.

Hồi máu khi thoát khỏi giao tranh của nhà chính tăng từ 20 máu lên 50 máu.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: