Infographic: Tìm hiểu về mạng quảng cáo Amobi

Infographic: Tìm hiểu về mạng quảng cáo Amobi

Amobi là mạng lưới liên kết để quảng bá các sản phẩm của các nhà phát triển ứng dụng di động. Amobi hoạt động theo nguyên tắc sẽ đặt các quảng cáo sản phẩm của nhà phát triển ứng dụng lên các sản phẩm nổi tiếng, có nhiều người sử dụng, số lượt tải lớn, đồng thời đặt trách nhiệm cho các thành viên tham gia sẽ đặt quảng cáo cho các sản phẩm khác trong sản phẩm của chính họ.

Infographic: Tìm hiểu về mạng quảng cáo Amobi 1

Ảnh: Tổng hợp

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: