Hướng dẫn chơi Angry Birds Star Wars (5)

Hướng dẫn chơi Angry Birds Star Wars (5)

Tiếp nối loạt video hướng dẫn mà GameLand Mobile đã giới thiệu trong các bài viết lần trước, hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn 40 màn chơi trong phần Path of the Jedi của Angry Birds Star Wars. Để có thể mở khóa được những màn chơi này, các bạn cần chi 1.99 USD cho Rovio hoặc chơi đạt điểm 3 sao (điểm tối đa) trong tất cả các màn chơi của Tatooine và Death Star. Các phần chơi tiếp theo của Angry Birds Star Wars sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong các bản tin tiếp theo, các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé!

Màn chơi J-1

Màn chơi J-2

Màn chơi J-3

Màn chơi J-4

Màn chơi J-5

Màn chơi J-6

Màn chơi J-7

Màn chơi J-8

Màn chơi J-9

Màn chơi J-10

Màn chơi J-11

Màn chơi J-12

Màn chơi J-13

Màn chơi J-14

Màn chơi J-15

Màn chơi J-16

Màn chơi J-17

Màn chơi J-18

Màn chơi J-19

Màn chơi J-20

Màn chơi J-21

Màn chơi J-22

Màn chơi J-23

Màn chơi J-24

Màn chơi J-25

Màn chơi J-26

Màn chơi J-27

Màn chơi J-28

Màn chơi J-29

Màn chơi J-30

Màn chơi J-31

Màn chơi J-32

Màn chơi J-33

Màn chơi J-34

Màn chơi J-35

Màn chơi J-36

Màn chơi J-37

Màn chơi J-38

Màn chơi J-39

Màn chơi J-40

Video: AngryBirdsNest

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: