Hổ Tướng Truyền Kỳ ra mắt phiên bản Hoàng Kim Kỵ

Hổ Tướng Truyền Kỳ ra mắt phiên bản Hoàng Kim Kỵ

Theo tin mới cập nhật, phiên bản mới Hoàng Kim Kỵ của trò chơi di động trực tuyến Hổ Tướng Truyền Kỳ vào 10h00 sáng mai (14/04/2016). Tâm điểm của phiên bản mới Hoàng Kim Kỵ là sự xuất hiện của tính năng tọa kỵ (hay thú cưỡi). Tọa kỵ trong Hổ Tướng Truyền Kỳ không đơn giản chỉ tăng tốc độ di chuyển cho người chơi mà còn tăng thuộc tính cho nhân vật. Trong phiên bản Hoàng Kim Kỵ ra mắt vào ngày mai, những người yêu thích Hổ Tướng Truyền Kỳ sẽ được đón nhận sáu tọa kỵ mới là Đích Lô, Ô Truy, Xích Thố, Thương Lang, U Minh và Thánh Hoàng.

Bên cạnh tính năng mới tọa kỵ, phiên bản mới Hoàng Kim Kỵ còn mở giới hạn cấp độ tối đa lên 100, mở giới hạn phẩm chất lên vàng, ra mắt trang bị Thần Binh, cập nhật tướng mới (Cam Ninh, Hứa Chử, Quan Ngân Bình) và cập nhật ải mới (Duyệt Châu và Ung Châu).

Các bạn quan tâm tới phiên bản mới Hoàng Kim Kỵ của Hổ Tướng Truyền Kỳ có thể tham khảo thêm tại trang chủ chính thức hotuongtruyenky.com.

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 01

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 02

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 03

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 04

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 05

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 06

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 07

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 08

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 09

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 10

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 11

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 12

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 13

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 14

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 15

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 16

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 17

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 18

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 19

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 20

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 21

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 22

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 23

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 24

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 25

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 26

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 27

Hổ Tướng Truyền Kỳ phiên bản Hoàng Kim Kỵ - Ảnh 28

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: